Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
Γραβιάς 6,
ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή
Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 600-9800/9 (10 γραμμές)
E-mail: [email protected]

Senior Vice President of Administration & Pierce
Εσωτ: 1128
E-mail: [email protected]

Γραφείο Διευθυντή Λυκείου
Εσωτ: 1203
E-mail: [email protected]

Γραφείο Συμβούλου Λυκείου (Dean)
Εσωτ: 1168, 1188
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Λυκείου
Εσωτ: 1164
E-mail: [email protected]

Γραφείο Διευθυντή Γυμνασίου
Εσωτ: 1177
E-mail: [email protected]

Γραφείο Συμβούλου Γυμνασίου (Dean) 
Εσωτ: 1179, 1181
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Γυμνασίου
Εσωτ: 1175
E-mail: [email protected]

Κεντρική Γραμματεία Γυμνασίου – Λυκείου
Εσωτ: 1173, 1162
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Απογευματινού Προγράμματος
Εσωτ: 1074
E-mail: [email protected]

Γραμματεία IB DP
Εσωτ: 1060
E-mail: [email protected]

Βιβλιοθήκη Pierce 
Εσωτ: 1186, 1187
E-mail: [email protected]

Σύμβουλος για σπουδές στο εξωτερικό
Εσωτ: 1064, 1564
E-mail: [email protected]

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εσωτ: 1218
E-mail: [email protected]

Διοικητικές Υπηρεσίες

Οικονομική Υπηρεσία
Εσωτ: 1117, 1118
Φαξ: +30 210 6009819
E-mail: [email protected]

Γραφείο Αποφοίτων 
Telephone: +30 210 6009800/9, Ext: 1379
Fax: +30 210 6009824
E-mail: [email protected]

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Tel. Extension: 1435
E-mail: [email protected]