Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Γραβιάς 6, ΤΚ 153 42, Αγία Παρασκευή

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 600-9800/9 (10 γραμμές)
E-mail: [email protected]

Senior Vice President of Administration & Pierce
Εσωτ: 1128
E-mail: [email protected]

Γραφείο Διευθυντή Λυκείου
Εσωτ: 1203
E-mail: [email protected]

Γραφείο Συμβούλου Λυκείου (Dean)
Εσωτ: 1168, 1188
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Λυκείου
Εσωτ: 1164
E-mail: [email protected]

Γραφείο Διευθυντή Γυμνασίου
Εσωτ: 1177
E-mail: [email protected]

Γραφείο Συμβούλου Γυμνασίου (Dean) 
Εσωτ: 1179, 1181
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Γυμνασίου
Εσωτ: 1175
E-mail: [email protected]

Κεντρική Γραμματεία Γυμνασίου – Λυκείου
Εσωτ: 1173, 1162
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Απογευματινού Προγράμματος
Εσωτ: 1074
E-mail: [email protected]

Γραμματεία IB DP
Εσωτ: 1060
E-mail: [email protected]

Βιβλιοθήκη Pierce 
Εσωτ: 1186, 1187
E-mail: [email protected]

Σύμβουλος για σπουδές στο εξωτερικό
Εσωτ: 1064, 1564
E-mail: [email protected]

Γραφείο Ψηφιακών Υπηρεσιών
Εσωτ: 1218
E-mail: [email protected]

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό)
Οδός Ζήνωνος, Σπάτα, ΤΚ 19 004, Τηλ.: 211 107 6800

Γραμματεία Διοίκησης Pierce και Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου
Εσωτ. 4065
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Υποδιευθυντή Μεγάλων Τάξεων Δημοτικού και Dean
Εσωτ. 4061
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Υποδιευθύντριας Μικρών Τάξεων Δημοτικού
Εσωτ. 4063
E-mail: [email protected]

Γραμματεία Απογευματινών Προγραμμάτων
Εσωτ. 4074
E-mail: [email protected]

Health center (211 1076860)
Εσωτ. 4193, 4093, 4500
E-mail: [email protected]

Γραφείο Κίνησης
Εσωτ. 4101
E-mail: [email protected]

IT Department
Εσωτ. 4218
E-mail: [email protected]

Διοικητικές Υπηρεσίες

Οικονομική Υπηρεσία
Εσωτ: 1118 (Γυμνάσιο – Λύκειο), 4118 (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό)
Φαξ: +30 210 6009819
E-mail: [email protected]

Γραφείο Αποφοίτων 
Telephone: +30 210 6009800/9,
Εσωτ: 1308, 1037, 1379
E-mail: [email protected]

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Εσωτ: 1435
E-mail: [email protected]