Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΙΒ)
Γραβιάς 6, ΤΚ 153 42, Αγία Παρασκευή

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 600-9800/9 (10 γραμμές)
E-mail: pierce@acg.edu

Senior Vice President of Administration & Pierce
Εσωτ: 1128
E-mail: hr@acg.edu

Executive Director of Pierce Administration
Εσωτ. 4078
E-mail: mvasiliou@acg.edu

Γραφείο Διευθυντή Λυκείου
Εσωτ: 1203
E-mail: lykeiarchis@acg.edu

Γραφείο Συμβούλου Λυκείου (Dean)
Εσωτ: 1168, 1188
E-mail: pc.lyceumdean@acg.edu

Γραμματεία Λυκείου
Εσωτ: 1164
E-mail: lyceum@acg.edu

Γραφείο Διευθυντή Γυμνασίου
Εσωτ: 1177
E-mail: gymnasiarchis@acg.edu

Γραφείο Συμβούλου Γυμνασίου (Dean) 
Εσωτ: 1179, 1181
E-mail: pc.gymnasiumdean@acg.edu

Γραμματεία Γυμνασίου
Εσωτ: 1175 (β, γ Γυμνασίου), 4175 (α Γυμνασίου, East Campus)
E-mail: gymnasium@acg.edu

Κεντρική Γραμματεία Γυμνασίου – Λυκείου
Εσωτ: 1173, 1162
E-mail: piercesecretariats@acg.edu

Γραμματεία Απογευματινού Προγράμματος
Εσωτ: 1074
E-mail: afternoon@acg.edu

Γραμματεία IB DP
Εσωτ: 1060
E-mail: pierceibsecretariats@acg.edu

Βιβλιοθήκη Pierce 
Εσωτ: 1186, 1187
E-mail: library.pierce@acg.edu

Σύμβουλοι για σπουδές στο εξωτερικό

US College Counseling Office: MKennedy@acg.edu, εσωτ. 1831
International Universities Office: collegecounseling@acg.edu, εσωτ. 1064, 1564

Γραφείο Ψηφιακών Υπηρεσιών
Εσωτ: 1218
E-mail: digservices@acg.edu

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό)
Οδός Ζήνωνος, Σπάτα, ΤΚ 19 004, Τηλ.: 211 107 6800

Γραμματεία Διοίκησης Pierce και Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου
Εσωτ. 4065
E-mail: pierceelementarysecretariats@acg.edu

Γραμματεία Υποδιευθυντή Μεγάλων Τάξεων Δημοτικού και Dean
Εσωτ. 4061
E-mail: christina.provata@acg.edu

Γραμματεία Υποδιευθύντριας Μικρών Τάξεων Δημοτικού
Εσωτ. 4063
E-mail: katsali@acg.edu

Γραμματεία Απογευματινών Προγραμμάτων
Εσωτ. 4074
E-mail: pierceelementaryafternoon@acg.edu

Health center (211 1076860)
Εσωτ. 4193, 4093, 4500
E-mail: echealth@acg.edu

Γραφείο Κίνησης
Εσωτ. 4101
E-mail: smazaris@acg.edu

IT Department
Εσωτ. 4218
E-mail: pinotsik@acg.edu

Διοικητικές Υπηρεσίες

Οικονομική Υπηρεσία
Εσωτ: 1118 (Γυμνάσιο – Λύκειο), 4118 (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό)
Φαξ: +30 210 6009819
E-mail: studentaccounts@acg.edu

Γραφείο Αποφοίτων 
Telephone: +30 210 6009800/9,
Εσωτ: 1308, 1037, 1379
E-mail: development-alumni@acg.edu

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Εσωτ: 1435
E-mail: mediarelations@acg.edu