Θερινά Προγράμματα

Τα θερινά προγράμματα αποτελούν παράδοση για το Pierce που, κάθε καλοκαίρι, διαθέτει τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του σε μαθητές κάθε ηλικίας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με τις καλοκαιρινές τους διακοπές.