Σύλλογος Γονέων

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θεωρεί τη συνεργασία μεταξύ Σχολείου και Γονέων – Κηδεμόνων πολύ σημαντική, γι αυτό επιδιώκει συστηματικά την αρμονική και εποικοδομητική επικοινωνία μαζί τους.

Οι τακτικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων με στόχο την ενημέρωσή τους για διάφορα θέματα, οι ιδιαίτερες συναντήσεις τους με τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση και το Διδακτικό προσωπικό, η εβδομαδιαία ώρα γονέων, καθώς και άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αποβλέπουν στη στενή επικοινωνία και αποδοτική συνεργασία Σχολείου – Γονέων – Μαθητών, με σκοπό την επίτευξη των κοινών τους στόχων.

Το Pierce συνεχίζει και σήμερα, 145 χρόνια μετά την ίδρυσή του, να είναι πιστό στις αρχές του διαφυλάττοντας και μεταλαμπαδεύοντας διαχρονικές αξίες. Σ’ αυτή την εκπαιδευτική και ανθρωπιστική αποστολή του οι Γονείς και Κηδεμόνες είναι πολύ σημαντικοί αρωγοί του.

Νέο website: https://acgparents.gr/