ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ

Ο Όμιλος MUN του Pierce διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία το πρώτο Συνέδριο MUN του Pierce (1st ACGMUN), από την Παρασκευή 31 Μαρτίου έως και την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στην Αγία Παρασκευή, αξιοποιώντας την εμπειρία και την παράδοση του Κολλεγίου σε μαθητικά συνέδρια και εκδηλώσεις.

Περιβάλλον, Εθελοντισμός, Παγκόσμια ειρήνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση ήταν μερικά μόνο...

Στο Pierce, η παιδαγωγική διαδικασία δεν περιορίζεται στα όρια των σχολικών βιβλίων. Γιατί πιστεύουμε ότι η επιτυχημένη διαπαιδαγώγηση κρίνεται από τη διαμόρφωση της πολύπλευρης προσωπικότητας του μαθητή και από την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων του.

Γι' αυτό φροντίζουμε να αναπτύσσει κάθε παιδί τις ξεχωριστές του δεξιότητες ώστε να χτίσει την προσωπικότητά του, να είναι καθημερινά ευτυχισμένο και να πετύχει τους στόχους του: την εισαγωγή σε διακεκριμένες σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων, ή πανεπιστημίων του εξωτερικού, τη διεκδίκηση μιας υποτροφίας. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: 98% των μαθητών μας που έδωσαν Πανελλήνιες...

Βιβλία - Γραφική Ύλη

Αιτήσεις

Εγγραφή νέων/φοιτούντων μαθητών
Αίτηση εισαγωγής υποψηφίου/ας
Οικονομική ενίσχυση και υποτροφίες

Mission

The mission of Pierce is to provide a holistic education to form intellectually independent, morally responsible, socially engaged global citizens.

"Non ministrari sed ministrare" ("Not to be served but to serve") defines our institutional character and our aspiration for our students.

Διαδραστική περιήγηση στο Pierce