Εξετάσεις Εισαγωγής

Οι εξετάσεις εισαγωγής στο Pierce πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Απρίλιο ή τον Μάιο και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου, αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου του Pierce (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα των Αγγλικών. Οι υποψήφιοι μαθητές της Α’ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν για ακαδημαϊκή υποτροφία, με γραπτές εξετάσεις στα Μαθηματικά και στην Ελληνική Γλώσσα της ΣΤ’ Δημοτικού. Οι υποψήφιοι μαθητές της Α’ Λυκείου έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν για ακαδημαϊκή υποτροφία, με γραπτές εξετάσεις στα Μαθηματικά και στη Νέα Ελληνική Γλώσσα, στις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την εξεταστέα ύληθέματα προηγούμενων ετών καθώς και την online αίτηση εισαγωγής υποψήφιου μαθητή, την οποία θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δίδακτρα και λοιπές δαπάνες.

Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Εξετάσεις για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου
Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 10:00 – 11:30

Εξετάσεις για ακαδημαϊκές υποτροφίες (Α’ Γυμνασίου)
Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 12:00 – 13:00

Εξετάσεις για εισαγωγή στη Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
Σάββατο 11 Μαΐου 2019, 10:00 – 11:00

Εξετάσεις για ακαδημαϊκές υποτροφίες (Α’ Λυκείου)
Σάββατο 11 Μαΐου 2019, 12:00 – 14:00

Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι μαθητές χρειάζεται να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από Αστυνομία, Δήμο ή ΚΕΠ).

Για όσους μαθητές δεν έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο, η Αίτηση Εισαγωγής Υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας) για την έκδοση ταυτότητας του Pierce. Οι φωτογραφίες μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Οι γονείς των μαθητών που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους μαθησιακή δυσκολία, πιστοποιημένη από δημόσιο φορέα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εισαγωγής Νέων Μαθητών.

Γραφείο Εισαγωγής Νέων Μαθητών Pierce, κ. Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ.: (210) 600 9800 εσωτ. 1161
Email: [email protected] [email protected]