Εξετάσεις Εισαγωγής

Οι εξετάσεις εισαγωγής στο Pierce πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Απρίλιο ή τον Μάιο και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου, αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, εκτός της Γ’ Λυκείου (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις), καθώς και στο International Baccalaureate πρόγραμμα του σχολείου.

Οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα των Αγγλικών. Οι υποψήφιοι μαθητές της Α’ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν για ακαδημαϊκή υποτροφία, με γραπτές εξετάσεις στα Μαθηματικά και στην Ελληνική Γλώσσα της ΣΤ’ Δημοτικού. Οι υποψήφιοι μαθητές της Α’ Λυκείου έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν για ακαδημαϊκή υποτροφία, με γραπτές εξετάσεις στα Μαθηματικά και στη Νέα Ελληνική Γλώσσα, στις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο.

Επισημαίνουμε ότι η πολιτική του Σχολείου είναι να μην ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των εισαγωγικών εξετάσεων όλων των τάξεων, καθώς και των εξετάσεων για ακαδημαϊκές υποτροφίες της Α’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την εξεταστέα ύληθέματα προηγούμενων ετών καθώς και την online αίτηση εισαγωγής υποψήφιου μαθητή, την οποία θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δίδακτρα και λοιπές δαπάνες.

Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Μετά την πρόσφατη απόφαση για επαναλειτουργία των σχολείων, οι εισαγωγικές εξετάσεις του Pierce, με την έγκριση του ΥΠΑΙΘ, πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία των παιδιών στο Σχολείο. Το Κολλέγιο διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό αιθουσών και τα μέσα ενώ, με τη συμμετοχή όλου του εκπαιδευτικού δυναμικού του Σχολείου, μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των παιδιών. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη στιγμή της άφιξης των παιδιών στο Σχολείο, μέχρι και την αποχώρησή τους.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

Εξετάσεις για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου (στην αγγλική γλώσσα)
Κυριακή 24 Μαΐου 2020, 10:00 – 11:00

Εξετάσεις για ακαδημαϊκές υποτροφίες (Α’ Γυμνασίου)
Κυριακή 24 Μαΐου 2020, 12:00 – 13:00

Εξετάσεις για εισαγωγή στη Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄Λυκείου (στην αγγλική γλώσσα)
Σάββατο 23 Μαΐου 2020, 10:00 – 11:00

Εξετάσεις για ακαδημαϊκές υποτροφίες (Α’ Λυκείου)
Σάββατο 23 Μαΐου 2020, 11:30 – 13:30

Οι γονείς των μαθητών που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους μαθησιακή δυσκολία, πιστοποιημένη από δημόσιο φορέα, παρακαλούνται να αποστείλουν τη σχετική γνωμάτευση, έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, στο [email protected]

Την ημέρα των εξετάσεων, θα γίνει πιστοποίηση ταυτότητας των υποψηφίων, μέσω αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (που εκδίδεται από Αστυνομία, Δήμο ή ΚΕΠ).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη συμμετοχή του παιδιού στις γραπτές εξετάσεις, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των €40,00 μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στις εισαγωγικές εξετάσεις, το καταβληθέν ποσό των € 40,00 δεν επιστρέφεται.

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 180/480067-22
IBAN: GR6001101800000018048006722
Δικαιούχος: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ», θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθώς και το πατρώνυμο.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή με fax στο 210 6009824. Στην περίπτωση αποστολής με fax, παρακαλούμε να αναγράφετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Γραφείο Εισαγωγής Νέων Μαθητών Pierce, κ. Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ.: (210) 600 9800 εσωτ. 1161
Email: [email protected] [email protected]