Εξετάσεις Εισαγωγής

Όλοι οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2023 – 24 θα φοιτήσουν στο East Campus, στις νέες εγκαταστάσεις του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στα Σπάτα (οδ. Ζήνωνος, ΤΚ 19 004 Σπάτα).

Οι εξετάσεις εισαγωγής στο Pierce πραγματοποιούνται κάθε χρόνο την άνοιξη και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν για την εισαγωγή 170 νέων μαθητών Α’ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-24. Εξετάσεις εισαγωγής διεξάγονται, επίσης, για τις ενδιάμεσες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από τις διαθέσιμες θέσεις. Επισημαίνουμε ότι δεν εισάγονται μαθητές για να φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου.

Οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς σε τρία μαθήματα: Αγγλική Γλώσσα (διάρκεια εξέτασης: 60 λεπτά) και Νέα Ελληνικά & Μαθηματικά (διάρκεια εξέτασης και για τις δύο ενότητες: 90 λεπτά). Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα, με άριστα το 100. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού της Αγγλικής Γλώσσας με συντελεστή 40%, του βαθμού των Νέων Ελληνικών με συντελεστή 30% και του βαθμού των Μαθηματικών, επίσης, με συντελεστή 30%.

Παράδειγμα: Υποψήφιος που βαθμολογήθηκε με:

  • Αγγλική Γλώσσα: 82/100
  • Νέα Ελληνικά: 65/100
  • Μαθηματικά: 78/100

Συγκεντρώνει τελική βαθμολογία: (82*0,4) + (65*0,3) + (78*0,3), δηλαδή 75,7/100.

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες κατά σειρά επιτυχίας και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις γίνονται δεκτοί στο Σχολείο.

Επισημαίνουμε ότι οι βαθμολογίες των εισαγωγικών εξετάσεων όλων των τάξεων δεν ανακοινώνονται. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεως επί των αποτελεσμάτων.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη, ενδεικτικά θέματα καθώς και την online αίτηση εισαγωγής υποψήφιου μαθητή, την οποία θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δίδακτρα και λοιπές δαπάνες.

Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Εξετάσεις για εισαγωγή 170 μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου (στην Αγγλική Γλώσσα, τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά)
Κυριακή 14 Μαΐου 2023 (10:00 – 13:30)

Εξετάσεις για εισαγωγή στη Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ Λυκείου (στην Αγγλική Γλώσσα, τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά)
Σάββατο 13 Μαΐου 2023 (10:00 – 13:30)

Οι γονείς των μαθητών που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους μαθησιακή δυσκολία, πιστοποιημένη από δημόσιο φορέα, παρακαλούνται να αποστείλουν τη σχετική γνωμάτευση, έως τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, στο [email protected]

Την ημέρα των εξετάσεων, θα γίνει πιστοποίηση ταυτότητας των υποψηφίων, μέσω αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (που εκδίδεται από Αστυνομία, Δήμο ή ΚΕΠ).

Αμέσως μετά την υποβολή της Αίτησης Εισαγωγής Υποψηφίου και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σας αποστέλλεται Κωδικός μαθητή, με τη χρήση του οποίου γίνεται η καταβολή του ποσού των € 60,00 (εξέταστρα). Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στις εισαγωγικές εξετάσεις, το καταβληθέν ποσό των € 60,00 δεν επιστρέφεται.

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 180/480067-22
IBAN: GR6001101800000018048006722
Δικαιούχος: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ», θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθώς και το πατρώνυμο.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή με fax στο 210 6009824. Στην περίπτωση αποστολής με fax, παρακαλούμε να αναγράφεται ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Γραφείο Εισαγωγής Νέων Μαθητών Pierce, κ. Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ.: 211 107 6800, εσωτ. 4161
Email: [email protected]