Εγγραφή – Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στη σελίδα νέων μαθητών του Pierce IB Diploma Program!


Υποψήφιοι για εισαγωγή στο Pierce IB DP μπορούν να είναι οι μαθητές που ολοκληρώνουν την Α’ Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την ηλεκτρονική Αίτηση Εισαγωγής Υποψηφίου.

Εξεταστέα ύλη, υποδείγματα εξετάσεων και πληροφορίες για τη συνέντευξη:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, οι εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021, στις 10:00 π.μ.

Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι μαθητές χρειάζεται να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη συμμετοχή του παιδιού στις γραπτές εξετάσεις, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των €40,00 μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στις εισαγωγικές εξετάσεις, το καταβληθέν ποσό των € 40,00 δεν επιστρέφεται.

Η χρέωση των € 40 δεν αφορά τους φοιτούντες μαθητές του Pierce.

Τράπεζα: Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Account Number: 180/480067-22
IBAN: GR6001101800000018048006722
Δικαιούχος: AMERICAN COLLEGE OF GREECE

Στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ», θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθώς και το πατρώνυμο.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή με fax στο 210 6009824. Στην περίπτωση αποστολής με fax, παρακαλούμε να αναγράφετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα ετήσια δίδακτρα του Pierce IB DP είναι € 12.600, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις (πρόσθετα κόστη αναβαθμολόγησης γραπτών ή επανεξέτασης δεν περιλαμβάνονται στα δίδακτρα).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα προσφερθούν εννέα (9) ακαδημαϊκές υποτροφίες στους μαθητές του IB DP: 1 πλήρης υποτροφία (100%), μία υποτροφία με έκπτωση 75% επί των διδάκτρων και επτά υποτροφίες με έκπτωση 50% επί των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Δήμητρα Σπυροπούλου στο [email protected]/ + 210 600 9800 εσωτ. 1060