Εγγραφή – Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στη σελίδα νέων μαθητών του Pierce IB Diploma Program!


Υποψήφιοι για εισαγωγή στο Pierce IB DP μπορούν να είναι οι μαθητές που ολοκληρώνουν την Α’ Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την ηλεκτρονική Αίτηση Εισαγωγής Υποψηφίου έως την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024. Η διαδικασία της Αίτησης ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού των € 60, μέσω της Εθνικής Τράπεζας (δείτε παρακάτω “Στοιχεία Πληρωμής”), ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται.
Η χρέωση των € 60 δεν αφορά τους φοιτούντες μαθητές του Pierce.

Για μαθητές που ήδη φοιτούν στο Pierce, δείτε εδώ την Πολιτική Εισαγωγής στο πρόγραμμα IB DP.

Για μαθητές που φοιτούν σε άλλα σχολεία, δείτε εδώ την Πολιτική Εισαγωγής στο πρόγραμμα IB DP.

Εξεταστέα ύλη, υποδείγματα εξετάσεων και πληροφορίες για τη συνέντευξη:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, οι εισαγωγικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024.

Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι μαθητές χρειάζεται να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Στοιχεία Πληρωμής

Τράπεζα: Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Account Number: 180/480067-22
IBAN: GR6001101800000018048006722
Δικαιούχος: AMERICAN COLLEGE OF GREECE

Στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ», θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθώς και το πατρώνυμο.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση studentaccounts@acg.edu.

Τα ετήσια δίδακτρα του Pierce IB DP είναι € 13.200, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις (πρόσθετα κόστη αναβαθμολόγησης γραπτών ή επανεξέτασης δεν περιλαμβάνονται στα δίδακτρα). Το εφάπαξ κόστος εγγραφής (μόνο για νέους μαθητές) είναι € 300.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, θα προσφερθούν εννέα (9) ακαδημαϊκές υποτροφίες στους μαθητές του IB DP: 1 πλήρης υποτροφία (100%), μία υποτροφία με έκπτωση 75% επί των διδάκτρων και επτά υποτροφίες με έκπτωση 50% επί των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Άννα Πελέτη στο pierceibsecretariats@acg.edu/ + 210 600 9800 εσωτ. 1060