Υποτροφίες Αθλητικών Διακρίσεων

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί»

Το Pierce – The American College of Greece, ένα σχολείο με παράδοση στην αθλητική παιδεία και την εκπαίδευση των μαθητών του, υποστηρίζει νέους και νέες που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες στον αθλητισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, το Pierce προσφέρει έως είκοσι (20) αθλητικές υποτροφίες, που αντιστοιχούν στο 10% των διδάκτρων. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου του Pierce που έχουν πετύχει αθλητικές διακρίσεις σε:

  • Ολυμπιακούς Αγώνες (1η έως και 6η θέση),
  • Ευρωπαϊκά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα (1η έως και 3η θέση),
  • Επίσημους αγώνες στην Ελλάδα της οικείας ομοσπονδίας, σε ηλικίες όπου δεν διεξάγεται Πανελλήνιο πρωτάθλημα (1η έως 3η επίδοση/θέση σε Πανελλήνια κατάταξη),
  • Ή είναι μέλη της Εθνικής ομάδας (απαραίτητη η συμμετοχή σε αγώνα),
  • Ή έχουν πετύχει πανελλήνιο ρεκόρ.

Προτεραιότητα έχουν τα Ολυμπιακά αθλήματα.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με την υποχρέωση συμμετοχής σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και τις ομάδες του σχολείου.

Οι υπότροφοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και τα επόμενα έτη, εφόσον έχουν αντίστοιχες διακρίσεις. Οι αιτήσεις τους αξιολογούνται εκ νέου, μαζί με τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική αίτηση (Αίτηση Αθλητικής Υποτροφίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ομοσπονδία του αθλήματός τους, για τη συμμετοχή τους στην Εθνική ομάδα και τις διακρίσεις που έχουν πετύχει.

Η αίτηση είναι εμπιστευτική και θα αξιολογηθεί από τα μέλη της επιτροπής χορήγησης αθλητικών υποτροφιών. Οι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν σε συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής και η τελική απόφαση είναι οριστική και μη εφέσιμη.

Αιτήσεις για τις υποτροφίες Αθλητικών Διακρίσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 γίνονται δεκτές από 1η έως και 20 Σεπτεμβρίου 2023 και αφορούν διακρίσεις που πραγματοποιήθηκαν από 1/9/2022 έως 31/8/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αθλητικές υποτροφίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ.: 211 107 6800, εσωτ. 4161, email [email protected]