Ακαδημαϊκές Υποτροφίες

Το Σχολείο προσφέρει κάθε χρόνο ακαδημαϊκές υποτροφίες σε υποψήφιους μαθητές Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου.

Α’ Γυμνασίου:

Οι 35 υποψήφιοι μαθητές με την υψηλότερη τελική βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας, των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, λαμβάνουν ακαδημαϊκή υποτροφία. Συγκεκριμένα, οι δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη επίδοση λαμβάνουν ολική υποτροφία (100% των διδάκτρων της Α΄ Γυμνασίου) ενώ 33 ακόμα υποψήφιοι, με τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες στην κατάταξη, λαμβάνουν μερική υποτροφία (έκπτωση διδάκτρων 50%, 35% και 25%, ανάλογα με τη βαθμολογία τους). Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Α’ Λυκείου:

Οι 3 υποψήφιοι μαθητές με την υψηλότερη τελική βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας, των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, λαμβάνουν ακαδημαϊκή υποτροφία. Συγκεκριμένα, οι δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνουν ολική υποτροφία (100% των διδάκτρων της Α’ Λυκείου). Ένας υποψήφιος, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία, λαμβάνει μερική υποτροφία (50% των διδάκτρων). Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σε περίπτωση μη αποδοχής από τους δικαιούχους, η υποτροφία δε μεταβιβάζεται στους επόμενους σε βαθμολογία μαθητές. Επισημαίνουμε ότι οι βαθμολογίες των εξετάσεων δεν ανακοινώνονται. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεως επί των αποτελεσμάτων.

Κριτήρια Διατήρησης της Υποτροφίας:

Για τη διατήρηση της υποτροφίας, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Άριστη επίδοση (Γενικός Μέσος Όρος κάθε σχολικού έτους μεγαλύτερος από 18/20) και εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο.