Δίδακτρα & Λοιπές Παροχές

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Α. Δίδακτρα

Η Διοίκηση του Κολλεγίου σάς γνωρίζει ότι το ύψος των διδάκτρων και των λοιπών παροχών για το σχολικό έτος 2022-2023 καθορίστηκε ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΡΑ (Προνήπιο – Νήπιο, με σίτιση) € 9.800
ΔΙΔΑΚΤΡΑ (Α’ Δημοτικού – ΣΤ’ Δημοτικού)  € 8.800
ΣΙΤΙΣΗ (για Δημοτικό μόνο)  € 1.000
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  € 200

Στα παραπάνω δίδακτρα, μόνο στο Νηπιαγωγείο, περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη μεσημεριανή σίτιση των μαθητών από συμβεβλημένο catering. Στο Δημοτικό, αντίστοιχα, στα παραπάνω δίδακτρα προστίθεται το ποσό των 1000 €, εάν οι μαθητές ακολουθήσουν το πρόγραμμα σίτισης του συμβεβλημένου catering. Η χρήση της τραπεζαρίας, εάν οι μαθητές του Δημοτικού επιλέξουν να φέρουν δικό τους φαγητό, γίνεται χωρίς χρέωση.

Τα έξοδα για τις απογευματινές δραστηριότητες, εκδρομές καθώς και για τις καθημερινές και επίσημες στολές των μαθητών δεν περιλαμβάνονται στα δίδακτρα.

Β. Σχολικά Λεωφορεία

 Σχολικό έτος  2022-23  Ζώνη Α  Ζώνη Β  Ζώνη Γ  Ζώνη Δ  Ζώνη Ε
 €  1.050  € 1.250  € 1.650  € 1.750  € 1.850

Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση γενικευμένης απεργίας των οδηγών ή των ιδιοκτητών των σχολικών λεωφορείων, η μεταφορά των μαθητών προς και από το σχολείο θα γίνεται με ευθύνη των γονέων.

Η χρήση μίας από τις δύο διαδρομές σχολικού λεωφορείου (προς το Κολλέγιο ή από το Κολλέγιο) χρεώνεται με το 75% της τιμής των μεταφορικών. Εδώ μπορείτε να δείτε τον χάρτη με τις 5 ζώνες μεταφοράς.


ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – IB

Α. Δίδακτρα

Από το σχολικό έτος 2011-12, το Pierce έχει δρομολογήσει τη σταδιακή εξίσωση των διδάκτρων για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς επίσης και τη σημαντική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης (Υποτροφίες). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αύξηση του προϋπολογισμού για οικονομική ενίσχυση (Υποτροφίες) για το Pierce από το ποσό των €1.093.349 για το σχολικό έτος 2016-17, €1.141.824 για το σχολικό έτος 2017-18, €1.239.989 για το σχολικό έτος 2018-19, €1.354.979 για το σχολικό έτος 2019-20, €1.324.000 για το σχολικό έτος 2020-21 και €1.400.000 για το σχολικό έτος 2021-22. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, αποφασίστηκε τα δίδακτρα να διαμορφωθούν ως εξής:

Σχολικό Έτος 2022-23 Δίδακτρα
 Α΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου  € 8.700
 IB1 – IB2  € 12.600

Επιπλέον, όλοι οι νέοι μαθητές επιβαρύνονται με εφ’ άπαξ ποσό για αίτηση εγγραφής, € 150.  Στα παραπάνω δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται διάφορα έξοδα εκδρομών, επισκέψεων, απογευματινές δραστηριότητες, τα έξοδα αποφοίτησης, καθώς και οι επίσημες στολές των μαθητών για τις παρελάσεις.

Β. Σχολικά Λεωφορεία

Τα μεταφορικά διαμορφώνονται ως εξής:

 Σχολικό έτος  2022-23  Ζώνη Α  Ζώνη Β  Ζώνη Γ  Ζώνη Δ
 Μαθητές όλων των τάξεων  €  995  € 1.165  € 1.610  € 1.860

Σε περίπτωση γενικευμένης απεργίας των οδηγών ή των ιδιοκτητών των σχολικών λεωφορείων, η μεταφορά των μαθητών προς και από το Κολλέγιο θα γίνεται με ευθύνη των Γονέων.
Η χρήση μίας από τις δύο διαδρομές σχολικού λεωφορείου (προς ή από το Κολλέγιο) χρεώνεται με το 75% της τιμής των μεταφορικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχολικά λεωφορεία, επισκεφτείτε τη σελίδα του Γραφείου Κίνησης.


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μετά την αφαίρεση της προκαταβολής (ύψους 1.500 €) σε τρεις ισόποσες δόσεις: η πρώτη τον Οκτώβριο, η δεύτερη τον Δεκέμβριο και η τελευταία τον Φεβρουάριο.

Επίσης, για τους μαθητές του Pierce ισχύουν για τη χρονιά 2022-23 οι ακόλουθες εκπτώσεις:

α) Για οικογένειες με δύο παιδιά που φοιτούν στο Pierce, γίνεται έκπτωση στο μεγαλύτερο παιδί 5% στα δίδακτρα και 50% στα κόμιστρα.
β) Για οικογένειες με τρία παιδιά που φοιτούν στο Pierce, γίνεται έκπτωση στο μεγαλύτερο παιδί 50% στα δίδακτρα και 50% στα κόμιστρα για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά.
γ) Μαθητές του Pierce που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Deree, μπορούν να επισκεφθούν το σχετικό σύνδεσμο και να πληροφορηθούν τις εκπτώσεις στα δίδακτρα, που δικαιούνται.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ PIERCE

1. Με κατάθεση στις παρακάτω τράπεζες:

  • Εθνική Τράπεζα μέσω του μενού πληρωμών (δείτε παρακάτω, οδηγίες για ηλεκτρονική πληρωμή Α)
  • Eurobank μέσω του μενού πληρωμών (δείτε παρακάτω, οδηγίες για ηλεκτρονική πληρωμή Β)
  • Τράπεζα Πειραιώς μέσω του μενού πληρωμών (δείτε παρακάτω, οδηγίες για ηλεκτρονική πληρωμή Γ)
  • Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού: 436002002001717 (IBAN: GR8901404360436002002001717)
    Στη θέση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της απόδειξης είσπραξης της Alpha Bank είναι απαραίτητο να αναγράφεται πρώτα ο 7ψήφιος κωδικός του μαθητή και, στη συνέχεια, το ονοματεπώνυμό του.

2. Με κατάθεση στο Ταμείο του Κολλεγίου προσωπικής ή τραπεζικής επιταγής.

3. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στο Ταμείο του Κολλεγίου.

4. Με online πληρωμή στον ιστότοπο του Κολλεγίου www.pierce.gr/online-payment

Οδηγίες για ηλεκτρονική πληρωμή:

Α. Εθνική Τράπεζα: με ηλεκτρονική συναλλαγή στις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ATM) ή με ηλεκτρονική πληρωμή στο i-bank της τράπεζας, επιλέγοντας ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Pierce College και χρησιμοποιώντας απαραιτήτως τον 7ψήφιο κωδικό πληρωμής του μαθητή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Β. Eurobank: Με ηλεκτρονική πληρωμή στο e-banking της τράπεζας, επιλέγοντας ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ΑΛΛΟ/ Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Pierce College και χρησιμοποιώντας απαραιτήτως τον 7ψήφιο κωδικό πληρωμής του μαθητή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Γ. Τράπεζα Πειραιώς: Με ηλεκτρονική πληρωμή στο Winbank της τράπεζας, επιλέγοντας ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Pierce College και χρησιμοποιώντας απαραιτήτως τον 7ψήφιο κωδικό πληρωμής του μαθητή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η πολιτική του Κολλεγίου είναι να μη δέχεται μετρητά.

Το Ταμείο του Κολλεγίου παραμένει ανοικτό από τις 8:30 το πρωί έως τις 4:30 το απόγευμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ