Πανελλαδικές Εξετάσεις – Ανακοινώσεις

Αγαπητοί γονείς των τελειοφοίτων και των αποφοίτων παλαιοτέρων ετών, σε αυτή τη σελίδα αναρτώνται όλες οι ειδήσεις και οι εγκύκλιοι που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 23. 

Σχολικό Έτος 2021 – 22

Α. Συντελεστές Βαρύτητας – Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Υπολογισμός Μορίων:

Υπολογισμός μορίων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών (ΦΕΚ 6068/22-12-2021)

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι (ΦΕΚ 5399/19-11-2021)

Ενημέρωση και παραδείγματα για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής [Ν.4777/2021(Α΄ 25)].

Παρουσίαση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Β. Γενικές Ανακοινώσεις:

Αριθμός εισακτέων στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Φ. 253.1/55071/Α5, ΦΕΚ 2370, τ. Β’, 15-05-2022)

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου με το 5% (Τρίτη 17 – Πέμπτη 26 Μαΐου 2022)

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Λήξη μαθημάτων Γυμνασίου – Λυκείου, πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Θέματα ειδικών μαθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων παλαιοτέρων ετών

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 (1 – 13 Δεκεμβρίου)

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%)

Γ. Σχολές με προκαταρκτικές εξετάσεις:

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολήςΠροκήρυξη)

Εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολήςΠροκήρυξη)

Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ (Εγκύκλιος προθεσμίας/ διόρθωσηΠροκήρυξη Νέα)

Εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος (Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολήςΠροκήρυξη Διαγωνισμού Εισαγωγής)

Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές (Εγκύκλιος/ Προθεσμία 1 – 18/2/2022, αναλυτική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής και Οδηγίες για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις)

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Τροποποίηση εγκυκλίου, αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022 (Εγκύκλιος 4/11/2021)

Στο Blackboard/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας μπορείτε να δείτε την νέα κατάταξη των σχολών και των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, τους εισακτέους, καθώς και τις Βάσεις των τελευταίων ετών.

Δ. Παράλληλες Σπουδές στο Deree

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Παράλληλων Σπουδών (Parallel Studies), στο Deree, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχονται σε φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ να συνδυάσουν τις σπουδές τους στο δημόσιο πανεπιστήμιο με ταυτόχρονη παρακολούθηση μαθημάτων στο Deree. Σκοπός αυτού του συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων είναι η απόκτηση minor (υπο-ειδίκευσης) σε κλάδους σπουδών που ενισχύουν τις δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Για όλα τα νέα σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Λυκείου του Pierce με ανάρτηση των σχετικών εγκυκλίων σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ενημερωτικό υλικό, εγκύκλιοι, υποδείγματα κ.λπ. αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο σύνδεσμο Εξετάσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ισότιμο με τα ελληνικά δημόσια Γενικά Λύκεια και, συνεπώς, δεν απαιτείται καμία θεώρηση των τίτλων που εκδίδει. Ακολουθεί η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Καλή επιτυχία!