Πανελλαδικές Εξετάσεις – Ανακοινώσεις

Αγαπητοί Γονείς των τελειοφοίτων, καθώς και των αποφοίτων παλαιοτέρων ετών, σε αυτή τη σελίδα αναρτώνται όλες οι ειδήσεις και οι εγκύκλιοι που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 25. 

Σχολικό Έτος 2023 – 24

Α. Γενικές Ανακοινώσεις:

Ενημέρωση για Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (15 Μαΐου 2024)

Αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Εξεταστικά κέντρα για το μάθημα των Αγγλικών (γραπτή εξέταση)

Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων (3 Απριλίου 2024)

Απόφαση κατανομής Εξεταστικών Κέντρων Β’ Αθήνας (Πανελλαδικές 2024)

Αίτηση – Δήλωση Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 (29/11 – 15/12)

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Εγκύκλιος εισαγωγής υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις (5%)

Β. Σχολές με προκαταρκτικές εξετάσεις:

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, ως προς τον αριθμό εισακτέων

Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ (ΔΔΕ Β’ Αθήνας)

Ενημέρωση για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ (δικαιολογητικά για τις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης)

Ενημέρωση για την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Ενημέρωση για την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, συντονιστικές οδηγίες ως προς τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη. Μετά την 14/02/2024 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών ορίζεται από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00. Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για εισαγωγή σε ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ (αντικατάσταση του αγωνίσματος Δρόμου 400μ. Αρρένων με το αγώνισμα Δρόμου 200μ. (απόφαση, ΦΕΚ με βαθμολογία)

Γ. Συντελεστές Βαρύτητας – Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Υπολογισμός Μορίων:

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. (6 Δεκεμβρίου 2023).

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (22/6/23)

Ένταξη τμημάτων και στο 4ο Επιστημονικό ΠεδίοΤροποποίηση Συντελεστών Βαρύτητας (Οκτώβριος 2022)

Υπολογισμός μορίων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι (ΦΕΚ 5399/19-11-2021 και τροποποίηση (ΦΕΚ 4187/8-8-2022)

Ενημέρωση και παραδείγματα για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής [Ν.4777/2021(Α΄ 25)].

Παρουσίαση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Για όλα τα νέα σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Λυκείου του Pierce με ανάρτηση των σχετικών εγκυκλίων σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ενημερωτικό υλικό, εγκύκλιοι, υποδείγματα κ.λπ. αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο σύνδεσμο Εξετάσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ισότιμο με τα ελληνικά δημόσια Γενικά Λύκεια και, συνεπώς, δεν απαιτείται καμία θεώρηση των τίτλων που εκδίδει. Ακολουθεί η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Καλή επιτυχία!