Πανελλαδικές Εξετάσεις – Ανακοινώσεις

Αγαπητοί γονείς των τελειοφοίτων και των αποφοίτων παλαιοτέρων ετών, σε αυτή τη σελίδα αναρτώνται όλες οι ειδήσεις και οι εγκύκλιοι που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 22. 

Σχολικό Έτος 2020-21

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2021

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Πρόγραμμα Εξέτασης Ειδικών Μαθημάτων 2021

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ΤΕΦΦΑ

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής:

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Ενημέρωση και παραδείγματα για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής [Ν.4777/2021(Α΄ 25)].

Παρουσίαση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Σχολές με προκαταρκτικές εξετάσεις:

Προκήρυξη Σχολών Πυροσβεστικής

Προκήρυξη Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών

Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος

Προκήρυξη Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

Αίτηση – Δήλωση Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 (μόνο για μαθητές)

Αίτηση – Δήλωση Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 (για αποφοίτους)

Στο Blackboard/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 2020-21 μπορείτε να δείτε την νέα κατάταξη των σχολών και των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, τους εισακτέους του 2019 καθώς και τις Βάσεις των τελευταίων ετών.

Παράλληλες Σπουδές στο Deree

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Παράλληλων Σπουδών (Parallel Studies), στο Deree, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχονται σε φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ να συνδυάσουν τις σπουδές τους στο δημόσιο πανεπιστήμιο με ταυτόχρονη παρακολούθηση μαθημάτων στο Deree. Σκοπός αυτού του συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων είναι η απόκτηση minor (υπο-ειδίκευσης) σε κλάδους σπουδών που ενισχύουν τις δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Για όλα τα νέα σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Λυκείου του Pierce με ανάρτηση των σχετικών εγκυκλίων σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ενημερωτικό υλικό, εγκύκλιοι, υποδείγματα κ.λπ. αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο σύνδεσμο Εξετάσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ισότιμο με τα ελληνικά δημόσια Γενικά Λύκεια και, συνεπώς, δεν απαιτείται καμία θεώρηση των τίτλων που εκδίδει. Ακολουθεί η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Καλή επιτυχία!