Λύκειο

Σκοπός και στόχοι

Έχοντας τα κατάλληλα εφόδια από το Γυμνάσιο οι μαθητές εισάγονται στο Λύκειο σ’ ένα νέο τρόπο σκέψης και προσέγγισης της γνώσης. Μέσα από τα ακαδημαϊκά μαθήματα και με την καθοδήγηση των καθηγητών τους μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν, να σκέφτονται κριτικά, να ερευνούν και να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Αγγλική γλώσσα, με πολλές ώρες διδασκαλίας, ενταγμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα (6 ώρες για την Α’, 6 ώρες για την Β’ και 2 ώρες για τη Γ’ Λυκείου).Οι εξειδικευμένοι καθηγητές του Pierce εφαρμόζουν εξελιγμένα προγράμματα διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές κατανέμονται σε ολιγομελή τμήματα, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μαθήματα επιλογής. Το πλήρως εξοπλισμένο οπτικοακουστικό κέντρο (MEDIA CENTER) συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική διδασκαλία και την ευκολότερη εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Στο πλαίσιο της άρτιας προετοιμασίας των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν ολιγομελή τμήματα κατευθύνσεων με έμπειρους καθηγητές. Τα άριστα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων επισφραγίζουν τη μεθοδική και συστηματική οργάνωση της διδασκαλίας αυτής.

Το σχολικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα παράλληλα με τη γνωστική διαδικασία στην αίθουσα διδασκαλίας, να έρχονται σε ουσιαστική επαφή με το χώρο της τέχνης (Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, Πινακοθήκη), της παραγωγής (εργοστάσια, επιχειρήσεις), των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικοί σταθμοί) αλλά και με το χώρο λειτουργίας βασικών θεσμών (Κοινοβούλιο, δικαστήρια).

Η καλλιέργεια της βαθύτερης παιδείας των μαθητών επιτυγχάνεται και με τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις (μουσικές, εικαστικές, θεατρικές, αθλητικές) καθώς και σε προγράμματα διεθνή και ελληνικά.

Όλα τα παραπάνω προετοιμάζουν τους μαθητές να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, έχοντας διαμορφώσει καλλιεργημένη και πολύπλευρη προσωπικότητα.