Γυμνάσιο

Σκοπός και στόχοι

Το Γυμνάσιο του Pierce ιδρύθηκε το 1875 και από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στους νέους.

Το Σχολείο ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το Νόμο 4327/1963, ΦEK A’ 157 27-9-63, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 486/1968, ΦΕΚ Α΄ 169, το Γυμνάσιο του Pierce είναι ισότιμο και ομοταγές με τα αντίστοιχα δημόσια ελληνικά σχολεία.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Pierce υπερκαλύπτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα της πολιτείας. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα του Σχολείου μας υλοποιείται από επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό σε κλίμα αρμονικής συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού μεταξύ μαθητών – καθηγητών. Στο σχολείο μας λειτουργούν ακαδημαϊκά τμήματα με αντίστοιχους Επικεφαλής (Heads), στα πρότυπα του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η Διεύθυνση, σε συνεργασία με τους Επικεφαλής, οργανώνουν και συντονίζουν το πρόγραμμα των μαθημάτων, τις εκδηλώσεις και την επιμόρφωση των διδασκόντων. Το έργο των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται από σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας (Smart Classrooms, που διαθέτουν όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για μια σύγχρονη διδασκαλία), βιβλιοθήκη, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής και Καλλιτεχνικών και άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ως υποχρεωτική 1η ξένη γλώσσα διδάσκεται η Αγγλική, με αυξημένες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Το μάθημα των Αγγλικών είναι πρωτεύον για το Pierce. Οι εξειδικευμένοι καθηγητές εφαρμόζουν σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές κατανέμονται σε ολιγομελή τμήματα, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους.

Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας, της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ισπανικής και της Ιταλικής. Όπως και στη διδασκαλία της Αγγλικής, έτσι και στη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, οι μαθητές κατανέμονται σε τμήματα, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους.

Το πλήρως εξοπλισμένο οπτικοακουστικό κέντρο (Media Center) συμβάλλει, επίσης, στην αποτελεσματική διδασκαλία και την ευκολότερη εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Με στόχο την ανάπτυξη της υπευθυνότητας, του πνεύματος συνεργασίας και εθελοντισμού, της συνεισφοράς στο συνάνθρωπο, καθώς και την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στα προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, κ.ά.), υλοποιείται ένα σύνολο δραστηριοτήτων, όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις, όμιλοι, απογευματινά προγράμματα, ελληνικά και διεθνή προγράμματα και διαγωνισμοί, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ομιλίες.