Ιατρικές Υπηρεσίες

Το Ιατρείο “Ruth Ρarmelee” είναι στη διάθεση ολόκληρης της Σχολικής Κοινότητας. Λειτουργεί κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, από τις 08:00 έως τις 17:00.

Οι σχολικές νοσηλεύτριες παρέχουν φροντίδα σε μαθητές με χρόνιες και οξείες ασθένειες και πρώτες βοήθειες σε ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Στόχος είναι η παροχή ολιστικής φροντίδας, η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας και η αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης. ​

Το Κολλέγιο καλύπτει τους μαθητές του με ιδιωτική ασφάλιση για ατυχήματα που συμβαίνουν εντός και εκτός του χώρου του Σχολείου κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.