Ιατρικές Υπηρεσίες

Το Ιατρείο Ruth Ρarmelee είναι στη διάθεση ολόκληρης της Σχολικής Κοινότητας. Λειτουργεί κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Οι νοσοκόμες αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις που χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Το Κολλέγιο καλύπτει τους μαθητές του με ιδιωτική ασφάλιση για ατυχήματα που συμβαίνουν εντός και εκτός του χώρου του Σχολείου κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.