ΔΕΙΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τη Φόρμα Ενημέρωσης Στοιχείων Αποφοίτων:

http://www.acg.edu/alumni/stay-connected/update-your-details/

Κάθε προσωπικό σας δεδομένο θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς του Κολλεγίου. Η πολιτική του ιδρύματος είναι να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα των αποφοίτων σε τρίτους, ούτε να προχωρεί σε ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων.