Επικοινωνία

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων:
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση Συλλόγου, βάσει της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διορισμού προσωρινής διοίκησης σωματείου, για τη διενέργεια επειγουσών διαχειριστικών πράξεων.

Πρόεδρος: Αικατερίνη (Κατερίνα) Τσούρτσουλα
Αντιπρόεδρος: Ελένη Γιαννοπούλου
Ταμίας: Βασίλης Ασημακόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ηλίας Γαλάνης

Μέλη:
Αθανάσιος Δράγιος
Ελένη Μπλούχου
Αθανασία Σοφία (Νάσια) Καϊμακά

Website: https://acgparents.gr/
e-mail: [email protected]