ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σε περίπτωση περιστατικού εκφοβισμού, κάνουμε άμεσα τα εξής:

Αν είμαστε παρατηρητές:

  • Προσφέρουμε υποστήριξη και παρηγοριά στο άτομο που εκφοβίζεται
  • Δεν συμμετέχουμε και δεν ενθαρρύνουμε τον εκφοβισμό
  • Αναφέρουμε το περιστατικό σε κάποιον εκπαιδευτικό, ψυχολόγο, γονέα ή έμπιστο ενήλικα
  • Ενθαρρύνουμε τους γύρω να κινητοποιηθούν απέναντι στον εκφοβισμό και υπερασπιζόμαστε το άτομο που δέχεται τον εκφοβισμό

Αν είμαστε εμείς το άτομο που εκφοβίζεται:

  • Απομακρυνόμαστε σε ένα ασφαλές μέρος
  • Απευθυνόμαστε σε εκπαιδευτικό, ψυχολόγο, γονέα ή έμπιστο ενήλικα σχετικά με την κατάσταση
  • Παραμένουμε ήρεμοι και δεν ανταποδίδουμε την άσχημη συμπεριφορά

Αν είμαστε το άτομο που εκφοβίζει:

  • Αναλογιζόμαστε τις συνέπειες των ενεργειών μας στους άλλους
  • Ζητάμε συγγνώμη από το άτομο που πειράξαμε και προσπαθούμε να επανορθώσουμε
  • Ενημερώνουμε τους γονείς και απευθυνόμαστε σε ψυχολόγο, ώστε να βρούμε υγιείς τρόπους να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας