ΔΕΙΤΕ

Σχολική Ψυχολόγος

Η σχολική ψυχολόγος Δρ. Νεκταρία Γληνού συνεργάζεται με τη διοίκηση, τους καθηγητές και τους συμβούλους των τάξεων και των μαθητικών κοινοτήτων σχεδιάζοντας τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων των μαθητών, ή συγκεκριμένων ομάδων μαθητών. Επίσης, προετοιμάζει εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την πρόληψη προβλημάτων της εφηβείας. Η Δρ. Γληνού διεξάγει ατομικές συναντήσεις με τους γονείς και τους μαθητές. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη για την αξιολόγηση του εκάστοτε μαθησιακού ή ψυχολογικού θέματος που προκύπτει και παρέχει βραχυπρόθεσμες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Το γραφείο της σχολικής ψυχολόγου αποτελεί μια πηγή στήριξης για τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές. Η λειτουργία του χαρακτηρίζεται από ένα θετικό κλίμα συνεργασίας το οποίο αντικατοπτρίζει την παιδοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση του σχολείου μας.

Οι μαθητές του Λυκείου και οι γονείς τους μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να συναντήσουν την κ. Γληνού κατ’ ιδίαν, κατόπιν ραντεβού. Το Pierce καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να στηρίζει ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Προσαρμογή, διαχείριση άγχους και τεχνικές μελέτης

Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Σχολικής Ψυχολόγου κ. Νεκταρίας Γληνού με τους μαθητές της Α' Λυκείου,  ανά τμήματα, με θέμα:  "Προσαρμογή στο Λύκειο".

Επίσης, από την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Σχολικής Ψυχολόγου κ. Νεκταρίας Γληνού με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, ανά τμήματα, με θέμα: "Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων".

Η κ. Γληνού εστίασε σε θέματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης, της παραγωγής γραπτού λόγου, της μνήμης και της αυτορρύθμισης των μαθητών. Αναφέρθηκε, επίσης, στις βασικές δεξιότητες, όπως η οργάνωση του υλικού και η διαχείριση του χρόνου μελέτης, ως προαπαιτούμενα για μια αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια, τονίστηκε η ανάγκη διάκρισης των σημαντικών σημείων κάθε μαθήματος και της επισήμανσης των σχέσεων μεταξύ των βασικών εννοιών (π.χ. με υπογράμμιση, περίληψη ή κατηγοριοποίηση του υλικού), παρουσιάστηκαν τρόποι κατασκευής σχεδιαγραμμάτων και προβλήθηκαν συγκεκριμένα υποδείγματα. Παρουσιάστηκαν στους μαθητές αποτελεσματικές τεχνικές ελέγχου και αναθεώρησης της μαθησιακής πορείας και υπογραμμίστηκε η σημασία της χρήσης πολυαισθητηριακών μεθόδων για μια γόνιμη και ωφέλιμη εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, οι μαθητές δοκίμασαν πρακτικές ασκήσεις διαχείρισης άγχους (όπως ο έλεγχος της αναπνοής) και ενημερώθηκαν για τη σημασία του ύπνου και της διατροφής στην αποδοτική πνευματική εργασία.

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

Σεμινάριο "Σχολικός εκφοβισμός και βία: Καινοτόμες, μη τιμωρητικές μέθοδοι αντιμετώπισης"

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για πρόληψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου και οι Καθηγητές - Σύμβουλοι των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου συμμετείχαν σε βιωματικό - επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο: "Σχολικός εκφοβισμός και βία: Καινοτόμες, μη τιμωρητικές μέθοδοι αντιμετώπισης".Το σεμινάριο συντόνισε η κ. Αθηνά Καραβόλτσου, Εκπαιδευτικός Αγωγής Υγείας και είχε διάρκεια τριών διδακτικών περιόδων, εντός του σχολικού προγράμματος, για κάθε τμήμα της Α΄ Λυκείου.

Οι στόχοι του σεμιναρίου για τους μαθητές ήταν:

  • Να κατανοήσουν τις παραμέτρους που ορίζουν το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ μαθητών.
  • Να διερευνήσουν τα συναισθήματα των θυτών και των θυμάτων.
  • Να διερευνήσουν τις πιθανές αντιδράσεις των θυμάτων στον εκφοβισμό και τις συνέπειες τους.
  • Να εντοπίσουν τα πιθανά εμπόδια αναφοράς των περιστατικών στους εκπαιδευτικούς και να προτείνουν τρόπους υπέρβασής τους.
  • Να διερευνήσουν τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις των θεατών του εκφοβισμού.
  • Να αναλογιστούν και να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν την ηθική ευθύνη της αλληλεγγύης που τους αναλογεί, ως θεατών περιστατικών εκφοβισμού μεταξύ μαθητών.
  • Να εντοπίσουν κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης, που θα υποστηρίζουν τα θύματα και θα αποθαρρύνουν την εκφοβιστική συμπεριφορά των θυτών.

Η κ. Καραβόλτσου είναι Μαθηματικός και Θεατρολόγος, απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Το Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση" (Πανεπιστήμιο Δουβλίνου) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αγωγής Υγείας της Ιατρικής Σχολής (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της σχολικής ψυχολόγου του Pierce, κ. Νεκταρίας Γληνού.

Νεκταρία Γληνού, Ph.D.
Σχολική Ψυχολόγος
Pierce - The American College of Greece
Τηλ. : 210 600 9800, εσωτ. 1031