Νέα αποκτήματα – Προτάσεις

Bιβλιογραφικό δελτίο για τα νέα αποκτήματα της βιβλιοθήκης.

Ελληνικό   English
  2011-2012
Μάρτιος-Σεπτέμβριος March-September
Οκτώβριος-Μάρτιος October-March
  2012-2013
Μάρτιος-Σεπτέμβριος March-September
  2013-2014
Οκτώβριος-Δεκέμβριος October-December
Ιανουάριος-Απρίλιος January-April
Απρίλιος-Δεκέμβριος April-December
  2015-2016
Ιανουάριος-Ιούνιος January-June
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος September-December
Ιανουάριος-Ιούνιος January-June
  2016-2017
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος September-December
Ιανουάριος-Ιούνιος January-June
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος September-December
2017-2018
Ιανουάριος-Δεκέμβριος January-December

Θέλετε να προτείνετε κάποιο βιβλίο?

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα.