Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του Pierce προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :

 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Δανεισμός
 • Χρήση Η/Υ

Εκπαίδευση χρηστών

 • Με τη συνεργασία βιβλιοθηκονόμου – εκπαιδευτικού παραδίδονται μαθήματα πληροφοριακής παιδείας με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές, απαραίτητων για την διαμόρφωση κριτικής ικανότητας στην αναζήτηση, τον εντοπισμό, την οργάνωση, την αξιολόγηση και την χρήση της πληροφορίας, Στόχος αυτών των μαθημάτων είναι και η κατανόηση της σημασίας της βιβλιογραφικής καταγραφής των πηγών καθώς και η δημιουργία βιβλιογραφιών με βάση διεθνείς οδηγούς μορφοποίησης όπως το MLA.
 • Στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται για την Α’ Γυμνασίου προσανατολιστικό σεμινάριο που στόχο έχει να εξοικειώσει τους μαθητές με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη χρήση της Βιβλιοθήκης
 • Στα πλαίσια της διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων και προκειμένου να καλυφθούν οι πληροφοριακές ανάγκες των μαθητών κάποιες διδακτικές ώρες διεξάγονται στη βιβλιοθήκη πάλι με τη συνεργασία εκπαιδευτικού – βιβλιοθηκονόμου.
 • Τέλος παρέχονται σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης και τη χρήση βάσεων δεδομένων.

Δανεισμός

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, το προσωπικό και οι απόφοιτοι του Pierce, Deree και του Alba. Από το δικαίωμα αυτό απορρέουν και υποχρεώσεις, η τήρηση των οποίων διευκολύνει την καλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και τη σωστή εξυπηρέτηση όλων.

Οι Γενικοί Κανόνες Βιβλιοθήκης ισχύουν για όλους και ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε χρήστη ισχύουν και τα επιμέρους

Γενικοί Κανόνες Βιβλιοθήκης:

 • Η επίδειξη της ταυτότητας εργαζομένου του Κολλεγίου είναι υποχρεωτική για τον δανεισμό.
 • Φαγητά και υγρά δεν επιτρέπονται με εξαίρεση το νερό σε μπουκάλι.
 • Το νερό δεν επιτρέπεται κοντά στους υπολογιστές.
 • Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παιχνίδια, διαδικτυακές συζητήσεις, κοινωνικά δίκτυα ή διαδικτυακές αγορές απαγορεύονται.
 • Η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
 • Σάκες και σακίδια αφήνονται στην είσοδο.
 • Η διατήρηση της ησυχίας, της καθαριότητας και της τάξης είναι αναγκαία.
 • Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες της Βιβλιοθήκης μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή δικαιώματος χρήσης.
 • Παρακαλούνται οι χρήστες να αφήνουν τα βιβλία στα τραπέζια του αναγνωστηρίου μετά τη χρήση τους.
 • Για οποιαδήποτε φθορά υλικού της βιβλιοθήκης, ο δανειζόμενος φέρει την ευθύνη.

Μαθητές:

Ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες και επιπλέον:

 • Οι μαθητές μπορούν να δανειστούν έως 15 βιβλία για 15 ημέρες, με δυνατότητα δύο ανανεώσεων.
 • Το δικαίωμα δανεισμού είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.
 • Δικαίωμα δανεισμού έχουν όσοι δεν έχουν εκκρεμότητες, σύμφωνα με τους κανόνες της Βιβλιοθήκης.
 • Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και περιοδικά δεν δανείζονται.
 • Για να εξέλθει υλικό της Βιβλιοθήκης, πρέπει να έχει προηγηθεί δανεισμός, σύμφωνα με τους κανόνες της Βιβλιοθήκης.
 • Τέλος, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου έως και 5 βιβλία τα οποία είναι ήδη δανεισμένα. Όταν επιστραφούν, ο μαθητής θα ενημερωθεί και θα κρατηθούν στο όνομά του, για 4 ημέρες.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος είτε να το αντικαταστήσει ή να πληρώσει το αντίτιμο της αγοράς του με επιπλέον κόστος επεξεργασίας €5.

Εκπαιδευτικοί και Διοικητικό προσωπικό:

Ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες και επιπλέον:

 • Οι Εκπαιδευτικοί και το Διοικητικό Προσωπικό μπορούν να δανειστούν μέχρι 30 βιβλία, για 15 ημέρες, με 5 αυτόματες ανανεώσεις.
 • Για το οπτικοακουστικό υλικό (videocassettes, CDs, DVDs), η περίοδος δανεισμού είναι 7 ημέρες και για τα CD players 1 ημέρα.
 • Το δικαίωμα δανεισμού είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.
 • Δικαίωμα δανεισμού έχουν όσοι δεν έχουν εκκρεμότητες σύμφωνα με τους κανόνες της Βιβλιοθήκης.
 • Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και περιοδικά δεν δανείζονται.
 • Για να εξέλθει υλικό της Βιβλιοθήκης, πρέπει να έχει προηγηθεί δανεισμός, σύμφωνα με τους κανόνες της Βιβλιοθήκης.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος είτε να το αντικαταστήσει ή να πληρώσει το αντίτιμο της αγοράς του με επιπλέον κόστος επεξεργασίας €5.
 • Τέλος έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν έως και 10 βιβλία, τα οποία είναι ήδη δανεισμένα. Όταν επιστραφούν, ο αιτών θα ενημερωθεί και θα κρατηθούν στο όνομά του, για 4 ημέρες.
 • Όλα τα δανεισμένα βιβλία μπορούν να ανακληθούν, εάν παραστεί ανάγκη, από τη Βιβλιοθήκη.

Απόφοιτοι – Συνταξιούχοι:

Ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες και επιπλέον:

 • Οι Απόφοιτοι μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα δανεισμού στη Βιβλιοθήκη Pierce, δωρεάν για το πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση.
 • Μπορούν να δανειστούν δύο βιβλία για 2 εβδομάδες, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
 • Μετά το πέρας του πρώτου χρόνου, πρέπει να συμβουλευτούν το Alumni webpage για περισσότερες πληροφορίες.
 • Συνταξιούχοι της οικογένειας του American College of Greece μπορούν να δανειστούν δύο βιβλία για 2 εβδομάδες, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος είτε να το αντικαταστήσει ή να πληρώσει το αντίτιμο της αγοράς του με επιπλέον κόστος επεξεργασίας €5.

Χρήση Η/Υ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει στους χρήστες της 21 Η/Υ συνδεδεμένους στο διαδίκτυο. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Η/Υ στα διαλείμματα τους εφόσον έχουν κάνει προηγουμένως κράτηση και φυσικά στις ώρες μαθήματος που διεξάγονται στη βιβλιοθήκη.