Συλλογή

Ο κύριος όγκος της συλλογής είναι στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, με μια μικρή παρουσία της γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας. Η συλλογή αποτελείται από την έντυπη, ηλεκτρονική και οπτικοακουστική συλλογή :

Έντυπη Ηλεκτρονική Οπτικοακουστική
 • Πληροφοριακά
 • Κύρια συλλογή βιβλίων ευρείας θεματολογίας
 • 38 τρέχοντες τίτλους περιοδικών και εφημερίδων
 • Λογοτεχνία
 • Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά
 • Βάσεις Δεδομένων με επιμελημένα άρθρα κοινωνικών,επιστημονικών καλλιτεχνικών θεμάτων
 • Ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλίων
 • Ηλεκτρονικός κατάλογος περιοδικών
 • DVD
 • CD
 • CD-ROM
 • VCR tapes
 • Audiotapes
 • LP’s
 • Slides
 • Filmstrips

H θεματική οργάνωση της πληροφορίας γίνεται σύμφωνα με τις Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα Dewey σε συνδυασμό με το σύστημα των τριψήφιων πινάκων του Cutter.