Εργαστήριο Κατασκευών

Το Εργαστήριο Κατασκευών (MakerSpace) είναι ένας πολυχώρος όπου οι μαθητές θα πειραματιστούν στην πράξη και θα δημιουργήσουν, θα εργαστούν, θα σφάλλουν, ίσως και θα αποτύχουν αλλά θα μάθουν να είναι ευέλικτοι, να αφοσιώνονται στο στόχο τους και, τελικά, να επιτυγχάνουν. Θα μάθουν να χρησιμοποιούν υλικά και εργαλεία, υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους.

Το Εργαστήριο Κατασκευών διαθέτει 16 αυτόνομους σταθμούς εργασίας, όπου οι μαθητές μας, με τη χρήση βασικών εργαλείων,  θα υλοποιήσουν τις ιδέες τους.
Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου θα γνωρίσουν το νέο χώρο και θα εστιάσουν σε μια απλή κατασκευή. Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου θα εργαστούν ομαδικά, με στόχο τη παραγωγή ενός αντικειμένου που θα έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι.

Το Εργαστήριο θα διαθέτει, επίσης, ανεξάρτητο χώρο εξοπλισμένο με υπολογιστές και 3D εκτυπωτές, προκειμένου ο σχεδιασμός να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας κατασκευής. Ειδικά οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου θα χρησιμοποιήσουν περισσότερο αυτόν το χώρο, καθώς εκεί θα δημιουργήσουν το πρώτο τους μοντέλο, μια 3D αναπαράσταση του δωματίου τους. Οι μαθητές του Λυκείου, θα χρησιμοποιούν το Εργαστήριο, κυρίως, για τις ανάγκες των Απογευματινών Ομίλων.