Εργαστήριο Διαιτολογίας

Στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το εργαστήριο της Διαιτολογίας. Το μάθημα έχει άμεση σχέση με θέματα της καθημερινότητας και το εργαστήριο βοηθάει να υλοποιούν τις θεωρητικές τους γνώσεις. Οι μαθητές μαθαίνουν

  • τους κανόνες ατομικής υγιεινής
  • τα οφέλη των τροφίμων και
  • την αξία του σπιτικού φαγητού και τη βλαπτικότητα των έτοιμων φαγητών.

Στο εργαστήριο δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να μαθαίνουν δημιουργικά.