Εργαστήρια Πληροφορικής

Στην ανακαινισμένη πτέρυγα του Pierce λειτουργούν τρία νέα εργαστήρια πληροφορικής. Κάθε εργαστήριο καλύπτει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και είναι εξοπλισμένο με υπολογιστές νέας τεχνολογίας και σύστημα βιντεοπροβολέα. Όλοι οι υπολογιστές των εργαστηριών είναι συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο και οι μαθητές εκπαιδεύονται από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου να εργάζονται σε δικτυακό περιβάλλον.

Δύο από τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του εργαστηριακού μαθήματος της Πληροφορικής (Γυμνασίου και Λυκείου). Κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του στον υπολογιστή όταν η διδακτική ενότητα απαιτεί εξατομικευμένη πρακτική, ενώ όταν η διδακτική ενότητα συνοδεύεται από ομαδικές δραστηριότητες οι μαθητές να μπορούν να συνεργαστούν δημιουργικά. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση λογισμικών, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται τις αστείρευτες πηγές γνώσης που τους προσφέρει αυτό.

Το τρίτο εργαστήριο φιλοξενεί εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Το εργαστήριο αυτό είναι στη διάθεση των μαθητών για την προετοιμασία εργασιών για τα μαθήματά τους ή για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς.