Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

Στον τομέα κινητοποίησης των μαθητών, εκτός από τη σύνδεση των φυσικών φαινομένων με την καθημερινή ζωή και τα ενδιαφέροντά τους, ο πιο σημαντικός μοχλός για την επιτυχία της προσπάθειάς μας είναι τα εργαστήρια, τα οποία διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να είναι δυνατόν να αναπαραστήσουμε σχεδόν κάθε κεφάλαιο της διδακτέας ύλης.

Με πειράματα επίδειξης και εργαστηριακές ασκήσεις που οι ίδιοι εκτελούν κατά ομάδες, οι μαθητές:

  • προσεγγίζουν τη γνώση με τρόπο ενεργητικό
  • αποκτούν πρακτικές ικανότητες και εμπειρίες
  • εξασκούν την παρατηρητικότητά τους
  • αυτενεργούν
  • μαθαίνουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
  • ανακαλύπτουν, και αναπτύσσουν κλίσεις και δεξιότητες
  • καλλιεργούν ομαδικό πνεύμα και
  • αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα.

Στο Pierce λειτουργούν τρία σύγχρονα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλα όσα απαιτούνται για την διεξαγωγή των προγραμματισμένων πειραμάτων (όργανα, συσκευές, αντιδραστήρια, παρασκευάσματα), αλλά και με σύγχρονα συστήματα (υλικό, λογισμικό και δικτυακή υποδομή) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων που μας παρέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση.

Με τη βοήθεια των υπολογιστών ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στο μάθημα με δυναμικές προσομοιώσεις των φυσικών φαινομένων και ανακαλύπτει τις δικές του κλίσεις.