Σχολικά Εργαστήρια

Τα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, τα 3 εργαστήρια Πληροφορικής, το εργαστήριο κατασκευών MakerSpace και το Fablab (μοναδικό στην Ελλάδα σε σχολείο) δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να πειραματιστούν, να ερευνήσουν, και κατανοήσουν βασικές έννοιες των παραπάνω επιστημών.

Τα εργαστήρια είναι οργανικά ενταγμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων αλλά και σε ομίλους και απογευματινές δραστηριότητες.