Σχολικά Εργαστήρια

Τα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, και τα 3 εργαστήρια πληροφορικής του Pierce δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να πειραματιστούν, να ερευνήσουν, και κατανοήσουν βασικές έννοιες των παραπάνω επιστημών.

Τα εργαστήρια είναι οργανικά ενταγμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων αλλά και σε ομίλους και απογευματινές δραστηριότητες.