Στηρίξτε μας

Non ministrari, sed ministrare – “Να μην υπηρετείσαι αλλά να υπηρετείς”

Βασική αποστολή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος είναι να συμβάλει στην πρόοδο της Ελλάδας και της παγκόσμιας κοινότητας, μέσω της διδασκαλίας, της παροχής υποτροφιών και της προσφοράς, αξιών που βασίζονται στην ελληνική και την αμερικανική εκπαιδευτική παράδοση. Η επίτευξη αυτής της αποστολής είναι δυνατή μόνο με την υποστήριξη των Γονέων, των Αποφοίτων και των φίλων του Κολλεγίου που ενστερνίζονται την πεποίθηση ότι “οι άριστοι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να ενισχύονται στην προσπάθειά τους για εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα”.

Με γνώμονα την Αποστολή μας

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο, ακολουθώντας το πρότυπο των αντίστοιχων, μη κρατικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ και τη σχετική νομοθεσία, επενδύει όλα τα έσοδα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής του, δηλ. τη διδασκαλία, τις υποτροφίες και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Τα έσοδα αυτά (δίδακτρα, διαμονή, διατροφή κ.λπ.) καλύπτουν περίπου το 85% του λειτουργικού κόστους του ιδρύματος, με αποτέλεσμα να είναι πολύτιμες για το έργο μας οι δωρεές και η συνεισφορά μεμονωμένων ανθρώπων και οργανισμών. Χάρη σε αυτές τις ευγενικές πράξεις, σχεδόν όλοι οι μαθητές μας απολαμβάνουν «υποτροφία», ωφελούνται στο μέγιστο βαθμό, διακρίνονται, αριστεύουν και κάνουν υπερήφανη την οικογένειά τους.

Κάθε δωρεά είναι ευπρόσδεκτη και σημαντική και ενισχύει την μακρόχρονη παράδοση προσφοράς υπηρεσίας στο συνάνθρωπο που ξεκίνησε με την ίδρυση του Σχολείου, το 1875, στη Σμύρνη.

Ενισχύστε το έργο μας!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Ανάπτυξης και Αποφοίτων στο +30 210 600 9800 ext.1379, development@acg.edu