Υποτροφίες IB

Το Pierce θα προσφέρει εννιά (9) υποτροφίες με κριτήρια την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις και την παρουσία του υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη.

Οι εννιά υποτροφίες είναι:

  • Μία πλήρης υποτροφία (100% των διδάκτρων)
  • Μία υποτροφία με 75% έκπτωση στα δίδακτρα
  • Επτά υποτροφίες με 50% έκπτωση στα δίδακτρα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για λήψη οικονομικής ενίσχυσης με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.