Οικονομική Ενίσχυση

Οικονομική Ενίσχυση με Εισοδηματικά Κριτήρια

Κάθε μαθητής που φοιτά ή θέλει να φοιτήσει στο Pierce έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για μείωση στα δίδακτρα λόγω ανεπαρκούς οικογενειακού εισοδήματος. Το ποσοστό έκπτωσης κυμαίνεται, κατά περίπτωση, από 5% έως και 35% και διαρκεί για τα 3 χρόνια του Γυμνασίου ή του Λυκείου. Με την αλλαγή βαθμίδας από το Γυμνάσιο στο Λύκειο θα πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης, κάθε χρόνο θα ζητείται από τυχαίο δείγμα των δικαιούχων να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. Οι οικογένειες των μαθητών αυτών θα ειδοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το γονέα/κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στις γραμματείες Γυμνασίου/Λυκείου του Pierce.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται από το Γραφείο Οικονομικής Ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οικονομικά και άλλα σχετικά στοιχεία που θα προσκομισθούν, όσο και την ακαδημαϊκή επίδοση και διαγωγή του μαθητή. Πατήστε εδώ για την Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης.

Οικογενειακή Επιδότηση

Επιπλέον, το Pierce προσφέρει έκπτωση διδάκτρων σε παιδιά της ίδιας οικογένειας που φοιτούν στο σχολείο, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Για τις οικογένειες που έχουν και δεύτερο παιδί που φοιτά στο Pierce χορηγείται έκπτωση 5% στα δίδακτρα του μεγαλύτερου παιδιού και έκπτωση 50% στα κόμιστρα του σχολικού λεωφορείου.
  • Για τις οικογένειες που έχουν και τρίτο παιδί που φοιτά στο Pierce χορηγείται έκπτωση 50% στα δίδακτρα του μεγαλύτερου παιδιού και έκπτωση 50% στα κόμιστρα του σχολικού λεωφορείου, για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά.

Οι οικογένειες που δικαιούνται αυτές τις μειώσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση, γραπτώς, στην Οικονομική Διεύθυνση του Κολλεγίου (τηλ.: 210 6009800 εσωτ. 1114).