Μουσικές Υποτροφίες

Εισαγωγή:

Η εκπαιδευτική κληρονομιά των 140 χρόνων του Pierce περιλαμβάνει, εκτός των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, πολυάριθμες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη του ταλέντου και των ικανοτήτων των μαθητών μας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι δραστηριότητες των μουσικών συνόλων του Κολλεγίου, που χαρίζουν ιδιαίτερο πλούτο και ποικιλία στη μουσική ζωή της σχολικής κοινότητας.

Σκεπτικό:

Το Pierce, με την προκήρυξη δύο μουσικών υποτροφιών, αναζητά δύο εξαιρετικούς σπουδαστές μουσικής που θα στηρίξουν και θα εμπλουτίσουν τη μουσική μας κοινότητα ενώ, παράλληλα, θα βιώσουν και οι ίδιοι την εκπαιδευτική εμπειρία της φοίτησης στο Κολλέγιο. Το Pierce θα προσφέρει τις υποτροφίες κάθε χρονιάς σε σπουδαστές με ιδιαίτερες δεξιότητες, ανάλογα με τις ανάγκες των μουσικών συνόλων του σχολείου. Οι υπότροφοι θα έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα από τα σχολικά μουσικά σύνολα καθώς και σε άλλες μουσικές δραστηριότητες του σχολείου.

Προϋποθέσεις:

Οι δύο υποτροφίες για το σχολικό έτος 2019-20 θα δοθούν σε μαθητές που παίζουν μπάσο (ηλεκτρικό ή ακουστικό), βιόλα, κλαρινέτο, όμποε ή φαγκότο και θα φοιτήσουν στην Α΄, Β΄ ή Γ’ Γυμνασίου. Οι υποτροφίες αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της Κατωτέρας (Β’ ή Γ’ κατωτέρα, ανάλογα με το όργανο) ή παραπάνω. Υποψήφιοι που δεν ακολουθούν το σύστημα των ωδείων αλλά βρίσκονται σε αντίστοιχο μουσικό επίπεδο μπορούν, επίσης, να υποβάλουν αίτηση. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από ακρόαση, στην οποία θα συμμετέχουν καθηγητές μουσικής από το Pierce και το Deree. Η γνώση ενός δεύτερου οργάνου και η εμπειρία των υποψηφίων στη συμμετοχή σε κάποιο μουσικό σύνολο θα προσμετρήσουν θετικά.

Κριτήρια Διατήρησης της Υποτροφίας:

Για τη διατήρηση της υποτροφίας, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση άνω του 17/20 και διαγωγή Εξαιρετική
  • Συνέπεια, ενδιαφέρον, καλή συνεργασία και συστηματική προσπάθεια
  • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις των μουσικών συνόλων του Pierce, εντός και εκτός σχολείου
  • Συμμετοχή στους Ομίλους της Ορχήστρας (πρωινό και απογευματινό) για τα δύο πρώτα χρόνια της υποτροφίας και, μετά το δεύτερο χρόνο, μόνο στον απογευματινό όμιλο

Αίτηση:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει:

  1. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Pierce – The American College of Greece,
  2. Να συμπληρώσουν την Αίτηση Μουσικής Υποτροφίας.
  3. Να ετοιμάσουν Βίντεο στο οποίο θα εκτελούν ένα σύντομο σολιστικό έργο, διάρκειας 3-5 λεπτών. Η λήψη θα πρέπει να έχει γίνει με Smartphone ή άλλη συσκευή καταγραφής ήχου και εικόνας, σε ήσυχο χώρο και με, όσο το δυνατόν καλύτερη, ποιότητα ήχου και εικόνας. Στο βίντεο οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν το όνομά τους και το μουσικό κομμάτι που θα εκτελέσουν.
  4. Να συνυποβάλουν ένα σύντομο Βιογραφικό σημείωμα μουσικών δραστηριοτήτων (αν δεν είναι αρκετός ο χώρος που διατίθεται στην αίτηση, μπορεί να γραφεί και σε ανεξάρτητο κείμενο).
  5. Να συνυποβάλουν Πιστοποιητικά ή Διπλώματα από ωδεία ή άλλους φορείς που θα βεβαιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο (π.χ. αντίγραφο από το βιβλιάριο του ωδείου, βεβαίωση από το ABRSM ή άλλο).

Επιλογή:

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το τελικό στάδιο, θα επισκεφθούν το Pierce και θα παρουσιάσουν ζωντανά το έργο της ηχογράφησης, καθώς και ένα ακόμα, μικρής διάρκειας. Σε αυτή την τελική φάση, οι υποψήφιοι θα κληθούν και για μια σύντομη, προσωπική, συνέντευξη από επιτροπή.

Η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση του σχολείου (Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, ΤΚ 153 42, Αγία Παρασκευή) με την ένδειξη «Για τις Μουσικές Υποτροφίες» ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected] έως τις 10 Μαΐου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μουσικές υποτροφίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ. 210 6009800, εσωτ. 1161, email: [email protected]