Υποτροφίες Στίβου

Για το σχολικό έτος 2019-20 δεν θα προσφερθούν νέες υποτροφίες στίβου.

Εισαγωγή

Το Pierce – The American College of Greece, στο πλαίσιο της υποστήριξης νέων με ιδιαίτερες ικανότητες στον αθλητισμό, εντάσσει στο πρόγραμμά του αθλητικές υποτροφίες για τον στίβο, που αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων.

Με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο αθλητικό πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση κορυφαίων και έμπειρων προπονητών, στις εξαιρετικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Φιλοσοφία και Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

 • να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών-αθλητών στον στίβο,
 • να τους προπονήσει κατάλληλα ώστε να γνωρίσουν το άθλημα και να διακριθούν σε εθνικό αλλά και, μελλοντικά, σε διεθνές επίπεδο,
 • να καλλιεργήσει αθλητικό ήθος και να προετοιμάσει τους αθλητές για τη διεκδίκηση μιας πιθανής αθλητικής υποτροφίας στο εξωτερικό.

Επίσης κύριος στόχος του προγράμματος είναι και η ακαδημαϊκή επιτυχία και πρόοδος των υποτρόφων.

Παροχές

Η αθλητική υποτροφία στον στίβο καλύπτει:

 • το 50% των διδάκτρων του Pierce
 • ολοκληρωμένη προπονητική υποστήριξη
 • δωρεάν συμμετοχή στο προπονητικό πρόγραμμα του Αθλητικού Συλλόγου Κολλεγίου Ντερή

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

 • η αθλητική συμπεριφορά,
 • η τεχνική και τακτική κατάρτιση,
 • η φυσική κατάσταση,
 • οι προοπτικές εξέλιξης στο άθλημα,
 • η θέληση για σοβαρή ενασχόληση με το άθλημα, καθώς και
 • η εκτίμηση της ψυχικής τους αντοχής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποψηφιότητα είναι η ικανοποιητική επίδοση στις εξετάσεις εισαγωγής στο Pierce.

Τους υποψήφιους υποτρόφους θα αξιολογήσει Επιτροπή που θα αποτελείται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής και μέλη της Διοίκησης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Υπεύθυνη του προγράμματος των υποτροφιών του στίβου και προπονήτρια είναι η κα. Ζωή Μαυροφρυδά.

Κριτήρια Διατήρησης της Υποτροφίας

Για τη διατήρηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση άνω του 15/20 και διαγωγή Εξαιρετική
 • Συνέπεια, ενδιαφέρον και συστηματική προσπάθεια στις προπονήσεις
 • Σωστή αθλητική συμπεριφορά, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες (φιλικούς και επίσημους)
 • Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Α.Σ.Κ. Ντερή
 • Συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες του Pierce
 • Μεταγραφή ή εγγραφή στον Αθλητικό Σύλλογο του Κολλεγίου Ντερή

Περίοδοι Επιλογής

Για την αθλητική αξιολόγηση των υποψηφίων, εκτός από τις επίσημες επιδόσεις τους, θα προγραμματιστεί και θα ανακοινωθεί μια περίοδος προπονήσεων αξιολόγησης, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους προπονητές να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των υποψηφίων πριν προβούν στην τελική επιλογή.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε την Αίτηση Αθλητικής Υποτροφίας, την οποία μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένη στο email [email protected], κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αθλητικές υποτροφίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ.: 210 6009800, εσωτ. 1161, email  [email protected]