Υποτροφίες Κολύμβησης

Εισαγωγή

Το Pierce – The American College of Greece, στο πλαίσιο της υποστήριξης νέων με ιδιαίτερες ικανότητες στον αθλητισμό, εντάσσει στο πρόγραμμά του για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 23, αθλητικές υποτροφίες στην κολύμβηση, που αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων.

Με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο αθλητικό πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση κορυφαίων και έμπειρων προπονητών, στις εξαιρετικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 23, το Pierce προσφέρει έως πέντε (5) νέες υποτροφίες για αγόρια ή κορίτσια, που έχουν γεννηθεί το 2008, το 2009 ή το 2010 (που το σχολικό έτος 2022 – 23 θα φοιτήσουν στη Γ΄, Β΄ ή Α΄ Γυμνασίου, αντίστοιχα).

Φιλοσοφία και Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

 • να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών – αθλητών στην κολύμβηση,
 • να τους προπονήσει κατάλληλα ώστε να γνωρίσουν το άθλημα και να διακριθούν σε εθνικό αλλά και, μελλοντικά, σε διεθνές επίπεδο,
 • να καλλιεργήσει αθλητικό ήθος και να προετοιμάσει τους αθλητές για τη διεκδίκηση μιας πιθανής αθλητικής υποτροφίας στο εξωτερικό.

Επίσης κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή επιτυχία και η πρόοδος των υποτρόφων.

Παροχές

Η αθλητική υποτροφία στην κολύμβηση καλύπτει:

 • το 50% των διδάκτρων του Pierce
 • ολοκληρωμένη προπονητική υποστήριξη
 • προπόνηση σε εγκαταστάσεις ολυμπιακών προδιαγραφών
 • δωρεάν συμμετοχή στο προπονητικό πρόγραμμα του Αθλητικού Συλλόγου Κολλεγίου Ντερή

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

 • η αθλητική συμπεριφορά,
 • η τεχνική και τακτική κατάρτιση,
 • η φυσική κατάσταση,
 • οι προοπτικές εξέλιξης στο άθλημα,
 • η θέληση για σοβαρή ενασχόληση με το άθλημα, καθώς και
 • η εκτίμηση της ψυχικής τους αντοχής.

Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Κ.Ο.Ε. (Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος) και με συμμετοχή στις επίσημες διοργανώσεις, υπό την αιγίδα της, τα τελευταία δύο (2) χρόνια – από την 1/1/2020.
 • να έχουν επιτύχει σε επίσημους αγώνες της Κ.Ο.Ε. τα όρια που έχουν θεσπισθεί για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (εκτός των γεννηθέντων το 2010, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αγωνιστική δραστηριότητα σε αγώνες της Κ.Ο.Ε. από 1/1/2020).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποψηφιότητα είναι η επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στο Pierce.

Τους υποψήφιους υποτρόφους θα αξιολογήσει Επιτροπή που θα αποτελείται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής και μέλη της Διοίκησης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Κριτήρια Διατήρησης της Υποτροφίας

Για τη διατήρηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση άνω του 15/20 και εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο
 • Συνέπεια, ενδιαφέρον και συστηματική προσπάθεια στις προπονήσεις
 • Σωστή αθλητική συμπεριφορά, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες (φιλικούς και επίσημους)
 • Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Α.Σ.Κ. Ντερή
 • Συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες του Pierce
 • Μεταγραφή ή εγγραφή στον Αθλητικό Σύλλογο του Κολλεγίου Ντερή

Περίοδοι Επιλογής

Για την αθλητική αξιολόγηση των υποψηφίων, εκτός από τις επίσημες επιδόσεις τους, θα προγραμματιστεί και θα ανακοινωθεί μια περίοδος προπονήσεων αξιολόγησης, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους προπονητές να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους υποψήφιους πριν προβούν στην τελική επιλογή.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι από 11 Ιανουαρίου έως και 6 Μαΐου 2022. 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε την Αίτηση Αθλητικής Υποτροφίας, την οποία μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένη στο email [email protected], κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αθλητικές υποτροφίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ: 211 107 6800, εσωτ. 4161, email [email protected]