Υποτροφίες Μπάσκετ

Εισαγωγή

Το Pierce – The American College of Greece, στο πλαίσιο της υποστήριξης νέων με ιδιαίτερες ικανότητες στον αθλητισμό, εντάσσει στο πρόγραμμά του για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 20, αθλητικές υποτροφίες στην καλαθοσφαίριση, που αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων.

Με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο αθλητικό πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση κορυφαίων και έμπειρων προπονητών, στις εξαιρετικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 20, το Pierce προσφέρει έως πέντε (5) νέες υποτροφίες για αγόρια, που έχουν γεννηθεί το 2002 έως το 2007 και το σχολικό έτος 2019 – 20 θα φοιτήσουν στις αντίστοιχες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Φιλοσοφία και Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

 • να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών-αθλητών στην καλαθοσφαίριση,
 • να τους προπονήσει κατάλληλα ώστε να γνωρίσουν το άθλημα και να διακριθούν σε εθνικό αλλά και, μελλοντικά, σε διεθνές επίπεδο,
 • να καλλιεργήσει αθλητικό ήθος και να προετοιμάσει τους αθλητές για τη διεκδίκηση μιας πιθανής αθλητικής υποτροφίας στο εξωτερικό.

Επίσης, κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή επιτυχία και η πρόοδος των υποτρόφων.

Παροχές

Η αθλητική υποτροφία στην καλαθοσφαίριση καλύπτει:

 • το 50% των διδάκτρων του Pierce
 • ολοκληρωμένη προπονητική υποστήριξη
 • δωρεάν συμμετοχή στο προπονητικό πρόγραμμα του Αθλητικού Συλλόγου Κολλεγίου Ντερή

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

 • η αθλητική συμπεριφορά,
 • η τεχνική και τακτική κατάρτιση,
 • η φυσική κατάσταση,
 • οι προοπτικές εξέλιξης στο άθλημα,
 • η θέληση για σοβαρή ενασχόληση με το άθλημα, καθώς και
 • η εκτίμηση της ψυχικής τους αντοχής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποψηφιότητα είναι η ικανοποιητική επίδοση στις εξετάσεις εισαγωγής στο Pierce.

Τους υποψηφίους υποτρόφους θα αξιολογήσει Επιτροπή που θα αποτελείται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής και μέλη της Διοίκησης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Υπεύθυνος του προγράμματος των υποτροφιών της καλαθοσφαίρισης και προπονητής είναι ο κ. Παναγιώτης Μακρυδήμας.

Κριτήρια Διατήρησης της Υποτροφίας

Για τη διατήρηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση άνω του 15/20 και διαγωγή Εξαιρετική
 • Συνέπεια, ενδιαφέρον και συστηματική προσπάθεια στις προπονήσεις
 • Σωστή αθλητική συμπεριφορά, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες (φιλικούς και επίσημους)
 • Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Α.Σ.Κ. Ντερή
 • Συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες του Pierce
 • Μεταγραφή ή εγγραφή στον Αθλητικό Σύλλογο του Κολλεγίου Ντερή

Περίοδοι Επιλογής

Για την αθλητική αξιολόγηση των υποψηφίων, θα προγραμματιστεί και θα ανακοινωθεί μια περίοδος προπονήσεων αξιολόγησης, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους προπονητές να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους υποψηφίους πριν προβούν στην τελική επιλογή.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι από 18 Ιανουαρίου έως 10 Μαΐου 2019. 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε την Αίτηση Αθλητικής Υποτροφίας, την οποία μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένη στο email [email protected], κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

​Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αθλητικές υποτροφίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ. 210 6009800, εσωτ. 1161, email [email protected]