Άλλες Υποτροφίες

Το Pierce προσφέρει κάθε χρόνο μερικές υποτροφίες που προέρχονται από δωρεές φίλων του Κολλεγίου. Οι υποτροφίες αυτές μπορεί να είναι ετήσιες ή να καλύπτουν το σύνολο των ετών φοίτησης και μπορεί να έχουν ειδικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως η καταγωγή ή η οικονομική ανάγκη.

Υποτροφία Βάνις Στεφάτου & Τάξεως Pierce 1989:

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μερικές Υποτροφίες

Υποτροφία Frances Payne Bolton

Πρόκειται για μία υποτροφία που χορηγείται περιοδικά.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει.

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Frances Payne Bolton θεσπίστηκε το 2012 μέσω της γενναιοδωρίας ενός ανώνυμου Αμερικανού δωρητή. Η υποτροφία προσφέρει βοήθεια σε έναν υποσχόμενο μαθητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες που φοιτά στο Pierce.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Frances Payne Bolton προσφέρει έκπτωση στα δίδακτρα, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει και το οποίο υπολογίζεται ετησίως από το Business Office και αναφέρεται στο Financial Aid Office. Η έκπτωση προσφέρεται για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του υποτρόφου στο Pierce. Νέος υπότροφος επιλέγεται μόνον εφόσον αποφοιτήσει ο προηγούμενος.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

 • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κολλέγιο.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος. Η ανανέωση της υποτροφίας προϋποθέτει ότι ο υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία του και έχει εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο.


Υποτροφία Anna Lea-Lambrinidou

Πρόκειται για μία υποτροφία που χορηγείται περιοδικά.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει.

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Anna Lea-Lambrinidou θεσπίστηκε το 2011 από την κ. Anna Lea-Lambrinidou απόφοιτο του Pierce 1943 και πρώην μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Κολλεγίου, η οποία για πολλά χρόνια προσέφερε τον χρόνο και τις υπηρεσίες της στο Κολλέγιο. Η υποτροφία προσφέρει βοήθεια σε έναν υποσχόμενο μαθητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες που φοιτά στο Pierce, το σχολείο στο οποίο και η ίδια φοίτησε.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Anna Lea-Lambrinidou προσφέρει έκπτωση στα δίδακτρα το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει και το οποίο υπολογίζεται ετησίως από το Business Office και αναφέρεται στο Financial Aid Office. Η έκπτωση προσφέρεται για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του υποτρόφου στο Pierce. Νέος υπότροφος επιλέγεται μόνον εφόσον αποφοιτήσει ο προηγούμενος.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

 • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κολλέγιο.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση

Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος. Η ανανέωση της υποτροφίας προϋποθέτει ότι ο υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία του και έχει εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο.


Υποτροφία Αναστασίας Αλεξοπούλου

Πρόκειται για μία υποτροφία που χορηγείται περιοδικά.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει.

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Αναστασίας Αλεξοπούλου θεσπίστηκε το 2001 προς τιμήν της επίτιμης Αντιπροέδρου του Κολλεγίου, Αναστασίας Αλεξοπούλου, που υπηρέτησε με πίστη και βαθιά αφοσίωση τους σκοπούς του Σχολείου για περισσότερο από 40 χρόνια. Η υποτροφία προσφέρει βοήθεια σε έναν υποσχόμενο μαθητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες που φοιτά στο Pierce, το σχολείο στο οποίο και η ίδια φοίτησε.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Αναστασίας Αλεξοπούλου προσφέρει έκπτωση στα δίδακτρα το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει και το οποίο υπολογίζεται ετησίως από το Business Office και αναφέρεται στο Financial Aid Office. Νέος υπότροφος επιλέγεται μόνον εφόσον αποφοιτήσει ο προηγούμενος ή εφόσον σταματήσει να πληροί τις προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

 • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κολλέγιο.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει καταγωγή από την Ελλάδα και να έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του/της στην Ελλάδα
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση

Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος. Η ανανέωση της υποτροφίας προϋποθέτει ότι ο υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία του και έχει εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο.


Υποτροφία James Salas

Πρόκειται για μία υποτροφία που χορηγείται ετησίως.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει.
Η υποτροφία είναι ανοικτή σε νεο-εισερχόμενους αλλά και σε ήδη εγγεγραμένους μαθητές.

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία James Salas θεσπίστηκε το 2013 από το James Salas Estate και προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε έναν ακαδημαϊκά υποσχόμενο μαθητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες που φοιτά στο Pierce και έχει Ελληνική υπηκοότητα.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία James Salas προσφέρει έκπτωση στα δίδακτρα, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει και το οποίο υπολογίζεται ετησίως από το Business Office και σύμφωνα με την αναφορά που έχει σταλεί στο Financial Aid Office. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας στον ίδιο υπότροφο είναι δυνατή εφόσον πληροί τις προυποθέσεις και το κόστος της υποτροφίας μπορεί να καλυφθεί από την παρεχόμενη χρηματοδότηση.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

Για νεο-εισερχόμενους μαθητές:

 • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κολλέγιο.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
 • Να έχει Ελληνική υπηκοότητα

Για ήδη εγγεγραμμένους μαθητές:

 • Να έχει γενικό μέσο όρο 18/20 και άνω.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
 • Να έχει Ελληνική υπηκοότητα

Η ανανέωση της υποτροφίας προϋποθέτει ότι ο/η υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία του/της ετησίως και έχει εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο.

Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος.


Υποτροφία Κοραλίας Κροκοδείλου για το Pierce

Πρόκειται για μία υποτροφία που χορηγείται περιοδικά.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει.

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Κοραλίας Κροκοδείλου θεσπίστηκε το 1995 προς τιμήν της Κοραλίας Kροκοδείλου, η οποία αφιέρωσε περισσότερα από 42 χρόνια στην εκπαίδευση και υπήρξε εξαίρετη καθηγήτρια, σύμβουλος και εμπνευσμένο πρότυπο για τις μαθήτριες του Κολλεγίου Pierce. Η υποτροφία προσφέρει βοήθεια σε μία ακαδημαϊκά υποσχόμενη μαθήτρια με οικονομικές δυσκολίες από την Ελλάδα.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Κοραλίας Κροκοδείλου προσφέρει έκπτωση στα δίδακτρα το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει και το οποίο υπολογίζεται ετησίως από το Business Office και αναφέρεται στο Financial Aid Office. Νέα υπότροφος επιλέγεται μόνον εφόσον αποφοιτήσει η προηγούμενη ή εφόσον σταματήσει να πληροί τις προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφια η αιτούσα πρέπει:

 • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κολλέγιο.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση με βαθμολογία που να την κατατάσσει στο ανώτερο 10% της τάξης της

Σε περίπτωση που περισσότερες υποψήφιες πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, η υποψήφια με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος. Η ανανέωση της υποτροφίας προϋποθέτει ότι η υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία της και έχει εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο.


Υποτροφία Ουρανίας Βενέτη

Πρόκειται για μία υποτροφία που χορηγείται περιοδικά.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών, που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει.

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Ουρανίας Βενέτη θεσπίστηκε το 2017, χάρη στη γενναιοδωρία της αποφοίτου της τάξεως του Pierce 1945, κας Ουρανίας Βενέτη. Η υποτροφία δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχύσει έναν ακαδημαϊκά υποσχόμενο μαθητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στο Pierce.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Ουρανίας Βενέτη προσφέρει έκπτωση στα δίδακτρα, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει και το οποίο υπολογίζεται ετησίως από το Business Office και αναφέρεται στο Financial Aid Office. Η έκπτωση προσφέρεται για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του υποτρόφου στο Pierce. Νέος υπότροφος επιλέγεται μόνον εφόσον αποφοιτήσει ο προηγούμενος.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

 • Να έχει ολοκληρώσει την Α’ Γυμνασίου με γενικό μέσο όρο 17/20 και άνω.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπόψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία).
 • Να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και, ειδικότερα, του Pierce όπως: οι Μαθητικές Κοινότητες, οι Όμιλοι ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων, οι αθλητικές δραστηριότητες, ή οι Ambassadors, να επιδεικνύει ήθος και να υπερασπίζεται τις αξίες και το motto του σχολείου “Non Ministrari Sed Ministrare”.

Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση και τη μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη θα επιλεγεί ως υπότροφος. Η ανανέωση της υποτροφίας προϋποθέτει ότι ο υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία του, με γενικό μέσω όρο 17/20 και άνω, σε όλη την διάρκεια των σπουδών του/της και έχει εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο.