Εξεταστέα Ύλη & Θέματα Προηγουμένων Ετών

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δείτε ΕΔΩ την ύλη για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις της Α΄ Γυμνασίου 2019-20

Οι μαθητές επιλέγονται με βάση την επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση της Αγγλικής γλώσσας. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε υπόδειγμα της νέας μορφής της Εξέτασης Αγγλικών

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου πραγματοποιήθηκαν την  Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 10:00 – 11:30.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δείτε ΕΔΩ την ύλη των Ακαδημαϊκών Υποτροφιών για την Α’  Γυμνασίου

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου που λαμβάνουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις των Αγγλικών έχουν την επιλογή να εξεταστούν, την ίδια μέρα, στην Ελληνική γλώσσα και στα Μαθηματικά της ΣΤ’ Δημοτικού.

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν τις δύο υψηλότερες επιδόσεις στο τεστ ακαδημαϊκών υποτροφιών θα λάβουν ολική υποτροφία (100% των διδάκτρων της Α’ τάξης του Γυμνασίου) ενώ άλλοι 33 υποψήφιοι, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη, θα λάβουν μερικές υποτροφίες (έκπτωση διδάκτρων 50%, 35% και 25%, ανάλογα με τη βαθμολογία τους).

Οι εξετάσεις για τις ακαδημαϊκές υποτροφίες (Α’ Γυμνασίου) πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 12:00 – 13:00.

Δείτε τα θέματα προηγούμενων ετών:

Θέματα εξετάσεων Ακαδημαϊκών Υποτροφιών 2013

Θέματα εξετάσεων Ακαδημαϊκών Υποτροφιών 2014

Θέματα εξετάσεων Ακαδημαϊκών Υποτροφιών 2015

Θέματα εξετάσεων Ακαδημαϊκών Υποτροφιών 2016

Θέματα εξετάσεων Ακαδημαϊκών Υποτροφιών 2017

Θέματα εξετάσεων Ακαδημαϊκών Υποτροφιών 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, μαθητές γίνονται δεκτοί στις παραπάνω τάξεις μετά από αίτηση του κηδεμόνα τους και με βάση την επίδοση, τη διαγωγή τους καθώς και το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης στην Αγγλική γλώσσα.

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στη Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 11 Μαΐου 2019, 10:00 – 11:00.

 Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Ύλη Αγγλικών Β’ Γυμνασίου Θέματα Αγγλικών Β’ Γυμνασίου
 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ύλη Αγγλικών Γ’ Γυμνασίου Θέματα Αγγλικών Γ’ Γυμνασίου
 Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Ύλη Αγγλικών Α’ Λυκείου Θέματα Αγγλικών Α’ Λυκείου
 Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Ύλη Αγγλικών Β’ Λυκείου Θέματα Αγγλικών Β’ Λυκείου
 Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Ύλη Αγγλικών Γ’ Λυκείου Θέματα Αγγλικών Γ’ Λυκείου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι υποψήφιοι μαθητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν ακαδημαϊκή υποτροφία για Α’ Λυκείου θα εξεταστούν στις γνώσεις που απέκτησαν στα γνωστικά αντικείμενα Νέα Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο.

Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα οι μαθητές θα απαντήσουν σε θέματα κατανόησης κειμένου και παραγωγής λόγου. Στα Μαθηματικά η εξέταση θα περιλαμβάνει κατανόηση και επίλυση προβλημάτων, ερωτήσεις κλειστού τύπου ή και διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε υπόδειγμα της Εξέτασης Νέας Ελληνικής Γλώσσας και υπόδειγμα των Μαθηματικών.

Κάθε ένα από τα δύο γνωστικά αντικείμενα θα βαθμολογηθεί με άριστα το 100. Οι δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία (άθροισμα των βαθμών στα Αγγλικά, στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά) θα λάβουν ολική υποτροφία (100% των διδάκτρων), με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία τους θα είναι μεγαλύτερη από 90/100 σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και στο εισαγωγικό διαγώνισμα Αγγλικών. Ένας υποψήφιος, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία, θα λάβει μερική υποτροφία (50% των διδάκτρων).

Οι εξετάσεις για τις ακαδημαϊκές υποτροφίες (Α’ Λυκείου) πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 11 Μαΐου 2019, 11:30 – 13:30.

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισαγωγής Νέων Μαθητών Pierce για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ.: (210) 600 9800 εσωτ. 1161  | Email: [email protected] [email protected]