Δίδακτρα & Λοιπές Παροχές

Α. Δίδακτρα

Από το σχολικό έτος 2011-12, το Pierce έχει δρομολογήσει τη σταδιακή εξίσωση των διδάκτρων για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς επίσης και τη σημαντική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης (Υποτροφίες). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αύξηση του προϋπολογισμού για  οικονομική ενίσχυση (Υποτροφίες) για το Pierce από το ποσό των €160.000 το σχολικό έτος 2011-12, στο ποσό των €566.000 για το σχολικό έτος 2013-14, €820.000 για το σχολικό έτος 2014-15, €1.000.000 για το σχολικό έτος 2015-16 και €1.100.000 για το σχολικό έτος 2016-17. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, αποφασίστηκε τα δίδακτρα να διαμορφωθούν ως εξής:

Μαθητές όλων των τάξεων

 Σχολικό Έτος 2018-19  Δίδακτρα
 Όλες οι τάξεις (Α΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου)  € 8.200

Για τα δίδακτρα του IB DP, παρακαλούμε δείτε το σύνδεσμο εδώ.

Επιπλέον, όλοι οι νέοι μαθητές επιβαρύνονται με εφ’ άπαξ ποσό για αίτηση εγγραφής, € 100.  Στα παραπάνω δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα εκδρομών, επισκέψεων και περιβαλλοντικών εξορμήσεων, οι απογευματινές προαιρετικές δραστηριότητες, οι επίσημες στολές των μαθητών για τις παρελάσεις, τα έξοδα αποφοίτησης, καθώς και το παράβολο φοίτησης, το οποίο καταργήθηκε με τον Ν. 4336/2015.

Επίσης, για τους μαθητές του Pierce ισχύουν για τη χρονιά 2018-19 οι ακόλουθες εκπτώσεις:

α) Για οικογένειες με δύο παιδιά που φοιτούν στο Pierce, γίνεται έκπτωση στο μεγαλύτερο παιδί 5% στα δίδακτρα και 50% στα κόμιστρα.
β) Για οικογένειες με τρία παιδιά που φοιτούν στο Pierce, γίνεται έκπτωση στο μεγαλύτερο παιδί 50% στα δίδακτρα και 50% στα κόμιστρα για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά.
γ) Μαθητές του Pierce που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Deree, μπορούν να επισκεφθούν το σχετικό σύνδεσμο και να πληροφορηθούν τις εκπτώσεις στα δίδακτρα, που δικαιούνται.

Β. Σχολικά Λεωφορεία

Τα μεταφορικά διαμορφώνονται ως εξής:

Μαθητές όλων των τάξεων

 Σχολικό έτος  2018-19  Ζώνη Α  Ζώνη Β  Ζώνη Γ  Ζώνη Δ
 Α΄ Γυμνασίου – Γ΄  Λυκείου  €  978  € 1.100  € 1.518  € 1.756

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής, σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη τον Οκτώβριο, η δεύτερη τον Δεκέμβριο και η τελευταία τον Φεβρουάριο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των διδάκτρων και άλλων παροχών μπορεί να πραγματοποιείται:

 1. Με κατάθεση σε τράπεζα, σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
   1. Εθνική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού: 180/480056-74 (μέσω του μενού πληρωμών)
   2. Eurobank, αριθμός λογαριασμού: 00260027330202041295 (μέσω του μενού πληρωμών)
   3. Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού: 436 002002 001717 (IBAN: GR89 0140 4360 4360 0200 2001 717)

  Για την ασφαλή ενημέρωση των πληρωμών μέσω Τραπέζης, είναι απαραίτητη η αναγραφή του 7ψήφιου κωδικού πληρωμής του μαθητή, από τον ταμία της Τράπεζας.

 2. Με κατάθεση στο Ταμείο του Κολλεγίου προσωπικής ή τραπεζικής επιταγής.
 3. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στο Ταμείο του Κολλεγίου.
 4. Με ηλεκτρονική συναλλαγή στις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ) ή με ηλεκτρονική πληρωμή στο i-bank της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce College και χρησιμοποιώντας απαραιτήτως τον 7ψήφιο κωδικό πληρωμής του μαθητή.
 5. Με ηλεκτρονική πληρωμή στο e-banking της Eurobank, επιλέγοντας Πληρωμές/Άλλη/Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce College  και χρησιμοποιώντας απαραιτήτως τον 7ψήφιο κωδικό πληρωμής του μαθητή.
 6. Με online πληρωμή στον ιστότοπο του Κολλεγίου (http://www.pierce.gr/online-payment)

Η πολιτική του Σχολείου είναι να μη δέχεται μετρητά.

Το Ταμείο του Σχολείου θα είναι ανοικτό από τις 8:30 το πρωί έως τις 4:30 το απόγευμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ