Ασφαλές σχολείο και τη νέα χρονιά!

To Pierce – Αμερικανικό Kολλέγιο Ελλάδος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τους μαθητές, τους γονείς, τους καθηγητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες του Κολλεγίου για την ομαλή μετάβαση στις νέες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Η σελίδα αυτή περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες καθώς και τα μέτρα και τις πρακτικές που έχει υιοθετήσει το Pierce ώστε να διασφαλίσει και να προασπίσει την υγεία και την ασφάλεια όλων των μελών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά, σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις.

Οδηγίες
για ασφαλή λειτουργία

Οδηγίες
ατομικής υγιεινής

Πληροφορίες για τη λοίμωξη Covid-19

Χρήση μάσκας

Σχολικά κυλικεία

Καθαρισμός και απολύμανση

Διαχείριση ύποπτου
κρούσματος

Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας

Απουσίες μαθητών και τηλεκπαίδευση

Οδηγίες
προς γονείς

Οδηγίες
προς μαθητές

Εξηγώντας τον Covid-19
σε παιδιά και εφήβους

κατεβάστε και συμπληρώστε

Φόρμα ιχνηλάτησης Covid-19 για Επισκέπτες

X
X