Υπηρεσίες υγείας

Νοσηλευτική υπηρεσία

Στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό του Pierce υπάρχουν δύο ιατρεία (Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών), τα οποία βρίσκονται στη διάθεση ολόκληρης της Σχολικής Κοινότητας και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις 08:00 έως τις 17:00. Επίσης, στον χώρο του Σχολείου υπάρχει Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (AED), τοποθετημένος σε κεντρικό σημείο.

Τα ιατρεία του Σχολείου στελεχώνονται από παιδίατρο, που βρίσκεται στο Campus μία φορά την εβδομάδα, και από τρεις έμπειρες νοσηλεύτριες, οι οποίες βρίσκονται στον χώρο του Σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και των απογευματινών δραστηριοτήτων.

Ο ρόλος τους περιλαμβάνει την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών και ασθενειών, την παρακολούθηση των μαθητών που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, τη συνεργασία και παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες υγείας εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας και την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας σε μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό, με σκοπό την προαγωγή και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας είναι προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες και την ηλικιακή ομάδα του κάθε ατόμου.

Στόχος των παραπάνω είναι η αρωγή προς τα μέλη της κοινότητας, ώστε να καλλιεργηθούν υγιή πρότυπα, τα οποία θα τους συντροφεύουν καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής εμπειρίας αλλά και στην μετέπειτα ζωή τους.