Βιωματικά Εργαστήρια

Λαχανόκηπος

Τα παιδιά μέσα από την περιπέτεια που προσφέρει η ενασχόληση με τη Γη αναζητούν τη θέση τους στον κόσμο. Η διδακτική μεθοδολογία για τις Φυσικές Επιστήμες και την Προσωπική & Κοινωνική Ανάπτυξη, όπως ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, αξιοποιεί μέσα στο συγκεκριμένο εργαστήρι δεδομένα έρευνας και δράσης, προσαρμοσμένα στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Στόχος είναι να διευκολύνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να υιοθετούν διερευνητική στάση απέναντι σε εμπειρίες που έχουν μέσα σε έναν κήπο, να ενδυναμώνουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους.

Εργαστήριο μαγειρικής

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, καθώς μαγειρεύουν, καλλιεργούν δεξιότητες, αυτονομούνται και μαθαίνουν μέσα από μια διασκεδαστική εμπειρία. Η διδακτική μεθοδολογία για τις Φυσικές επιστήμες και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετεί μέσα στο συγκεκριμένο εργαστήρι σκοπούς και στόχους που σχετίζονται με την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών και στάσεων ως προς τη διατροφή/well-being, την έκφραση και την επικοινωνία προβληματισμών και ιδεών και, τέλος, την εξάσκηση δεξιοτήτων λεπτής κίνησης.

Εργαστήριο Μουσικής

Μέσα από το πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής στοχεύουμε κυρίως να ενθαρρύνουμε τις ηχητικές διερευνήσεις των παιδιών, ώστε αυτά να αποκτήσουν μουσικές γνώσεις και δεξιότητες σύμφωνα με το στάδιο ανάπτυξής τους. Επιπλέον, επιθυμούμε να έχουν ευκαιρίες για μια ποικιλία μουσικών αντιδράσεων, με σκοπό να ανταποκρίνονται στη μουσική (π.χ. τραγούδι, κίνηση) αλλά και να μπορούν εξατομικευμένα να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν στοιχεία της. Η διδακτική μεθοδολογία για τις τέχνες, όπως αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς μέσα στο συγκεκριμένο εργαστήρι.

Εργαστήριο Θεατρικού Παιχνιδιού

Μέσα από το πρόγραμμα Θεατρικού Παιχνιδιού ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράζονται τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά και να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται όσα νιώθουν και αισθάνονται. Ακόμα, να μπορούν να κατονομάσουν τα ελαττώματα αλλά και τα προτερήματά τους, τονώνοντας έτσι την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους. Η διδακτική μεθοδολογία για τις τέχνες, όπως αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετεί σκοπούς και στόχους ενεργοποίησης και απελευθέρωσης της φαντασίας, επικοινωνίας και καλλιέργειας ανθρωπίνων σχέσεων.

Εργαστήριο Εικαστικών

Στο πλαίσιο του εγγραμματισμού στη γλώσσα της τέχνης τα παιδιά μας μαθαίνουν με τρόπο βιωματικό βασικές αρχές της τέχνης της ζωγραφικής και της γλυπτικής. Επίσης, εμβαθύνουν και καταφέρνουν να παρατηρούν και να απολαμβάνουν τα έργα τέχνης με την ευρεία έννοια της αισθητικής εμπειρίας. Μέσα στο συγκεκριμένο εργαστήρι η διδακτική μεθοδολογία για τις τέχνες, όπως αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετεί σκοπούς και στόχους ενεργοποίησης και απελευθέρωσης της φαντασίας, της επικοινωνίας, της απόκτησης αισθητικής και κοινωνικής μόρφωσης και της ανάπτυξης αξιών, στοιχείων που θα τους επιτρέψουν να σέβονται τη διαφορετικότητα.

Pierce kindergarten

Εργαστήριο Ψυχοκινητικής Αγωγής

Η Ψυχοκινητική Αγωγή «αναδεικνύει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην κινητικότητα, στη νόηση και στο συναίσθημα και ευνοεί τη σφαιρική προσέγγιση του παιδιού» (De Meur και Staes). Η διδακτική μεθοδολογία για τη Φυσική Αγωγή, όπως αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετεί μέσα στο συγκεκριμένο εργαστήρι σκοπούς και στόχους ελέγχου και συνείδησης του σώματος, δημιουργικής έκφρασης μέσα από το σώμα και σεβασμό στους κανόνες του παιχνιδιού και της συνεργασίας.

Εργαστήρι Νέων Τεχνολογιών/STEAM

Στο Νηπιαγωγείο οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν στους μαθητές εμπειρίες που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή και ενισχύουν τη σημασία του παιχνιδιού ως κυρίαρχο παράγοντα στην ανάπτυξή τους (Vygotsky). Σκοπός μας στο Νηπιαγωγείο είναι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να έρχονται σε καθημερινή επαφή με την τεχνολογία τόσο μέσα από τα κέντρα μάθησης στην τάξη όσο και μέσα από το εργαστήρι Steam/Maker space. Η διδακτική μεθοδολογία για τις Νέες Τεχνολογίες, όπως αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετεί σκοπούς και στόχους αναζήτησης, οργάνωσης, διαχείρισης και παραγωγής πληροφοριών, επικοινωνίας και συνεργασίας και, τέλος, κατανόησης της σημασίας των ψηφιακών μέσων στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Pierce kindergarten

Χώρος Home Cinema

Το cinema στο Νηπιαγωγείο είναι ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας αλλά και ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Η διδακτική μεθοδολογία για τις νέες τεχνολογίες, τη γλώσσα και τις τέχνες, όπως αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετεί μέσα στο συγκεκριμένο εργαστήρι σκοπούς και στόχους ενδυνάμωσης της φαντασίας και της δημιουργικότητας, αναζήτησης, οργάνωσης, διαχείρισης και παραγωγής πληροφοριών, επικοινωνίας και συνεργασίας και, τέλος, κατανόησης της σημασίας των ψηφιακών μέσων.

Pierce Elementary School

Λογοτεχνικό Εργαστήρι

Το Λογοτεχνικό Εργαστήρι είναι ένα βιωματικό εργαστήρι δημιουργικού παιχνιδιού, που με εργαλείο τη Γλώσσα, ανοίγει δρόμους, για να ταξιδέψουμε στον κόσμο και τα μυστικά της. Σκοπός του Λογοτεχνικού Εργαστηρίου είναι να τα παιδιά μας να γνωρίσουν τον πλούτο της Ελληνικής, τη γραμματική, τη συντακτική δομή της και τη Λογοτεχνία μέσα από έναν διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο. Έτσι, καλλιεργούνται γλωσσικές δεξιότητες και αποκτάται η ευρύτερη ικανότητα της επικοινωνίας με τους γύρω, η ανακάλυψη της «μαγείας» του λόγου, η ικανότητα δημιουργικής διαχείρισης της φαντασίας καθώς και η ικανότητα έκφρασής της.

                   

Arkki (School of Architecture for Children and Youth)

Το πρόγραμμα Arkki αποτελεί μέρος του εβδομαδιαίου προγράμματος του Νηπιαγωγείου μας.

Το Arkki (School of Architecture for children & youth) είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, που προσφέρει παιδαγωγία μέσω της Αρχιτεκτονικής και αποτελεί το πιο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε στη Φινλανδία το 1993, ενώ ήρθε στην Ελλάδα το 2014 και εκπροσωπείται από τον ΑΚΤΟ Art & Design College.

Ένας Δούρειος ίππος, φανταστικοί πύργοι, μαγικά νησιά, πολιτείες από ζαχαρωτά είναι μόνο μερικά από τα μοντέλα, που καλούνται να κατασκευάσουν τα παιδιά στα εργαστήρια του Arkki, με την καθοδήγηση Ελλήνων αρχιτεκτόνων πιστοποιημένων στη Φινλανδία.

Στα εργαστήρια του Arkki στο Νηπιαγωγείο μας οι Μικροί Αρχιτέκτονες:

  • πειραματίζονται και σχεδιάζουν,
  • ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους,
  • ενδυναμώνουν παράλληλα την τρισδιάστατη αντίληψη, τη μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας.