Συμμετοχή των Γονέων/Κηδεμόνων και της ευρύτερης οικογένειας σε βιωματικές δράσεις των Σχολείων

Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό του Pierce, πλέον της υλοποίησης του Αναλυτικού και των πρόσθετων ενιαίων βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους, οργανώνουν σε συστηματική βάση και κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας τους βιωματικές δράσεις, στις οποίες προσκαλούν τους Γονείς/Κηδεμόνες. Οι δράσεις αυτές διαμορφώνουν μια μοναδική ευκαιρία για τους τελευταίους να κατανοήσουν από κοντά και στην πράξη τη φιλοσοφία, τον τρόπο οργάνωσης και την επίδραση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, που εφαρμόζονται στα Σχολεία, και ειδικότερα τη βιωματική ανακάλυψη της γνώσης, τη σταδιακή διαμόρφωση νέων στάσεων και αντιλήψεων, την ενεργοποίηση και τα οφέλη της συνεργατικής διάθεσης, της περιέργειας και του παιχνιδιού, της δημιουργικής απόλαυσης και τελικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας που βιώνουν καθημερινά τα παιδιά τους.

Με αφορμή θεματικές που προέρχονται από τη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικείμενων, του Αγγλικού προγράμματος ή θεματικές που σχετίζονται με τα βιωματικά προγράμματα των Σχολείων και την αξιοποίηση των φυσικών εργαστηρίων του θερμοκηπίου και του λαχανόκηπου, οι Γονείς/Κηδεμόνες συμμετέχουν μαζί με τα παιδιά τους και τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των αντίστοιχων επιστημονικών συνεργατών σε ειδικά σχεδιασμένες βιωματικές δράσεις STEAM, Ρομποτικής, Φιλαναγνωσίας, Μαγειρικής, εικαστικών και μουσικών κατασκευών και πολλών άλλων. Αποτελούν, έτσι, τους συν-δημιουργούς μιας μοναδικής και απολαυστικής εμπειρίας μαζί με τα παιδιά τους, η οποία διαμορφώνει κοινές μνήμες από την εκπαιδευτική τους πορεία, ανακαλεί και ενεργοποιεί στους ίδιους την παιδικότητά τους, υπενθυμίζει την πολύτιμη αξία του παιχνιδιού και της συνεργασίας και προσφέρει, φυσικά, μια ουσιαστική κατανόηση της φιλοσοφίας και των μεθοδολογικών εργαλείων που αξιοποιούνται στα Σχολεία. Στόχος των παραπάνω είναι οι Γονείς/Κηδεμόνες να συνεχίσουν την υποστήριξη της αξιοποίησής τους στο σπίτι, συνεισφέροντας έτσι στην ενίσχυση της κρίσιμης αυτής συνεργασίας και στην περαιτέρω βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών στόχων που θέτονται από κοινού για το παιδί τους.

Αντίστοιχα, σχεδιάζονται και υλοποιούνται ειδικές βιωματικές δράσεις για τους Παππούδες και τις Γιαγιάδες των μαθητών και των μαθητριών, οι οποίοι ανεξάρτητα από την ηλικία τους, φέρουν πάντοτε μια σοφία και μια σπάνια εκπαιδευτική αξία, πολύτιμη και διδακτική για όλους. Η συμμετοχή τους στις βιωματικές δράσεις δεν επιδιώκει μόνο να προσφέρει στους ίδιους δημιουργικές στιγμές με τα εγγόνια τους, αλλά αποτελεί κάθε φορά μια μοναδική ευκαιρία για όλους, όσοι βρίσκονται γύρω τους να τους υπενθυμίσουν μέσα από το παράδειγμά τους, μέσα από τη σωστή και ακριβή δοσολογία που επιλέγουν ανάλογα με την περίσταση, όταν νοιάζονται, όταν αγγίζουν, όταν αγκαλιάζουν και όταν συμβουλεύουν, ότι η αγάπη είναι η πιο διαφοροποιημένη και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία και για τον λόγο αποτελεί για τα Σχολεία του Pierce το βασικό και απαραίτητο συστατικό τους.