Ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα

Γενικά στοιχεία

Η ψυχοπαιδαγωγική ομάδα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού απαρτίζεται από τρεις ψυχολόγους, έναν λογοθεραπευτή και έναν εργοθεραπευτή. Επιδίωξη της ομάδας είναι η προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών, η πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών, η υποστήριξη και συμβουλευτική των Γονέων/Κηδεμόνων και εκπαιδευτικών καθώς και η ενημέρωση και επιμόρφωση αυτών γύρω από θέματα αγωγής υγείας. Τα μέλη της λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους.