Σκοπός και στόχοι

Στο Νηπιαγωγείο του Pierce βασικό μας μέλημα είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που παιδαγωγικά διευκολύνει την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών και θέτει τις βάσεις για τη στάση τους απέναντι στη δια βίου μάθηση (Lifelong learners).

Κάθε μαθητής και μαθήτρια είναι μοναδικός και μοναδική και μπορεί και μαθαίνει με τον δικό του και τον δικό της ξεχωριστό τρόπο. Ακόμη, μπορεί και εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του/της μέσα από διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας. Έτσι, ρόλος του Νηπιαγωγείου είναι να διαμορφώσει εκείνο το περιβάλλον και να σχεδιάσει εκείνες τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που θα επιτρέψουν σε όλα τα παιδιά να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να κυνηγήσουν όσα ονειρεύονται και επιθυμούν για τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Σκοπός της διετούς φοίτησης στο Νηπιαγωγείο μας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να αντλούν χαρά από τη συμμετοχή τους στις μαθησιακές εμπειρίες, να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. 

Μέσα από τα κατάλληλα ερεθίσματα και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα παιδιά μας μπορούν να αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα μάθησης και να καλλιεργήσουν ικανότητες που τα καθιστούν ενεργητικούς μαθητές και ενεργητικές μαθήτριες.

Τα παιδιά μέσα στο καθημερινό πρόγραμμά τους συνδέουν τις μαθησιακές εμπειρίες με στόχους που αφορούν στη γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική και κινητική τους ανάπτυξη.