Ενιαίο βιωματικό πρόγραμμα για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη, την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση και την επίλυση συγκρούσεων

Το Πρόγραμμα προσφέρεται μία ώρα την εβδομάδα στην Ε’ και Στ΄Δημοτικού και διασυνδέεται με το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής της Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού.  Έχει σχεδιαστεί από Νομικούς – εκπαιδευτές διαμεσολάβησης και υλοποιείται από την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα του Σχολείου σε συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης.

Στόχος του ενιαίου βιωματικού προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να μπορέσουν να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τον εαυτό τους, τα συναισθήματά τους και τις επιθυμίες τους και τα ζητήματα που τους απασχολούν. Επιτυγχάνοντας τα προηγούμενα, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τους άλλους μαζί με την αποδοχή της διαφορετικότητας τους και την κατανόηση της συνεισφοράς που αυτή έχει σε κάθε ουσιαστική ανθρώπινη εξέλιξη και πρόοδο.

Ωστόσο, η τόσο σημαντική συνύπαρξη και η διαφορετικότητα συχνά διαμορφώνουν συνθήκες διαφωνιών, διαφορετικών αντιλήψεων και προσδοκιών. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση των μαθητών/τριών στην επίλυση των μεταξύ τους συγκρούσεων, όπου οι ίδιοι λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, αποτελεί για τα Σχολεία βασική προτεραιότητα και μια διαδικασία στην οποία επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε σύγκρουση ή διαφωνία, να κατανοούν τα στοιχεία που την διαμορφώνουν και, τελικά, να την αξιοποιούν δημιουργικά προς όφελος όλων, όσοι εμπλέκονται σε αυτήν.