ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο του βιωματικού εργαστηρίου μαγειρικής, οι μαθητές/τριές μας με τη βοήθεια της Chef του Σχολείου και των συμμαθητών τους θα ετοιμάζουν κεράσματα, τα οποία και στη συνέχεια θα μπορούν να δοκιμάζουν. Για να γίνουν όλα τα παραπάνω, χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σας τόσο για τη χρήση όσο και για την κατανάλωση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω υλικά:

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συναινώ ως γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας να μαγειρέψει και να δοκιμάσει τα υλικά, που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το τμήμα του/της στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού βιωματικού προγράμματος μαγειρικής τον μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.