Ακαδημαϊκό Δίγλωσσο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμά μας ξεκινά από τις 8:30 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 3:30 μ.μ. Ο χρόνος αυτός κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και της ομάδας σε ελεύθερο παιχνίδι, δομημένο παιχνίδι και σε δομημένες δραστηριότητες. Ο χρόνος θέλουμε να είναι σύμμαχός μας και, για τον λόγο αυτό, υπάρχει ευελιξία, ώστε να πραγματοποιούνται αλλαγές στις ώρες και στο περιεχόμενο των δράσεων, όποτε αυτό χρειαστεί.

Ο χώρος στο Νηπιαγωγείο δομείται σε καλά οργανωμένα κέντρα μάθησης – εργαστήρια.

Τι προσφέρουν σε ένα παιδί τα κέντρα μάθησης – εργαστήρια;

 Προσφέρουν:

  • ερεθίσματα και ευκαιρίες ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους,
  • ευχέρεια να επιλύουν προβλήματα και να διερευνούν,
  • ενεργητική συμμετοχή,
  • αμεσότητα στην επαφή του με τα υλικά και τα μέσα και
  • καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.

Μέσα σε ένα περιβάλλον εργαστηρίου τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν αυτόνομα και ελεύθερα με αξίες και αρχές που η κουλτούρα του Σχολείου μας πρεσβεύει και, ταυτόχρονα, με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους άλλους (φίλους, συμμαθητές εκπαιδευτικούς) αλλά και προς το πλαίσιο που το εργαστήρι ορίζει.

Για την σχολική χρονιά 2022-2023 το διδακτικό περιεχόμενο του προγράμματος του Νηπιαγωγείου οργανώθηκε με αφετηρία τέσσερα Εργαστήρια Έρευνας και Δράσης:

 

Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν τα παιδιά μέσα και έξω από την τάξη, με σκοπό να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας μπορούν να επιλέξουν το θέμα που τους/τις ενδιαφέρει, να το ερευνήσουν και να προτείνουν τρόπους, για να βρουν λύσεις στα ερωτήματά τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύσσουν τις μεταγνωστικές ικανότητές τους και, ταυτόχρονα, αναπτύσσονται ολιστικά, γνωστικά, κοινωνικοσυναισθηματικά και κινητικά.

Δίγλωσσο πρόγραμμα

Η εκπαίδευση δομείται με τρόπο που στηρίζει τη γλωσσική ποικιλότητα. Παράλληλα με τη μητρική τους γλώσσα τα παιδιά εκτίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στην Αγγλική. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων κάθε τάξης οργανώνουν από κοινού ο ελληνόφωνος, ο αγγλόφωνος εκπαιδευτικός και ο fellow teacher, με σκοπό η εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας σε αυτές τις ηλικίες να γίνεται με τρόπο φυσικό. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος  τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Ελληνική και την Αγγλική, με σκοπό να μάθουν να σκέφτονται ταυτόχρονα και στις δύο γλώσσες.