Αγγλικά

Η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας στο Pierce είναι μια μοναδική εμπειρία μάθησης. Από την πρώτη μέρα της προσέλευσης τους στο Σχολείο μας, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας έρχονται σε άμεση επαφή με τη γλώσσα μέσα από το εκτεταμένο πρόγραμμα σπουδών που τους προσφέρεται, σύμφωνα με το οποίο τα Αγγλικά διδάσκονται κατά μέσο όρο 6 ώρες την εβδομάδα από την Α’ Δημοτικού μέχρι και τη Β’ Λυκείου. Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο επανασχεδιάστηκε από την καθηγητική ομάδα του Αγγλικού τμήματος και οριστικοποιήθηκε τον Μάϊο του 2021, βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση της μάθησης με στόχο την κάλυψη τόσο των γνωστικών όσο και των αναπτυξιακών αλλά και των κοινωνικών αναγκών του μαθητή. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα χρειαστούν στην ενήλικη ζωή τους, όπως αυτές ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το εύρος του προγράμματός μας, όπως περιγράφεται παραπάνω, επιτρέπει στα παιδιά μας να εξελιχθούν ως αυτόνομοι μαθητές μέσα σε ένα Αγγλόφωνο περιβάλλον. Αυτό που διαφοροποιεί το πρόγραμμά μας σε σχέση με άλλα προγράμματα σπουδών της Αγγλικής, είναι το γεγονός ότι τα Αγγλικά προσεγγίζονται όχι ως ξένη γλώσσα αλλά ως δεύτερη γλώσσα, μέσω της οποίας οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Τα βιβλία αλλά και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό, που πλαισιώνει το πρόγραμμα, απευθύνεται σε ομιλητές της Αγγλικής είτε ως δεύτερης είτε ως μητρικής γλώσσας.

Καθοδηγούμενοι από τις αξίες του Pierce-ACG, προσπαθούμε μέσα από τη διδασκαλία μας να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας τη «νοοτροπία της ανάπτυξης» (growth mindset), ασκώντας τις δεξιότητες του αναστοχασμού και της προσαρμοστικότητας, και να εμφυσήσουμε την πίστη στις αρχές της σχολικής μας κοινότητας, οι οποίες συνοψίζονται στο motto του Σχολείου μας «να μην υπηρετείσαι αλλά να υπηρετείς».

Κλείνοντας, τονίζεται ότι οι μαθητές μας ως απόφοιτοι του Pierce – ACG μιλούν την Αγγλική γλώσσα με ευφράδεια και αυτοπεποίθηση, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους σε οποιοδήποτε Αγγλόφωνο περιβάλλον επιλέξουν στη μελλοντική τους ζωή.

ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM

DISPOSITIONS

 • Reflective
 • Self-aware
 • Self-confident
 • Adaptable
 • Resilient
 • Global-minded
 • Collaborative
 • Curious
 • Autonomous
 • Enthusiastic
 • Passionate
 • Active citizens
 • Caring
 • Empathetic
 • Well-balanced
 • Principled

CONCEPTUAL UNDERSTANDING

 • Making connections between texts & their own world
 • Making inferences
 • Identifying similarities between ideas / disciplines / tasks
 • Identifying differences between ideas / disciplines / tasks
 • Identifying patterns in data
 • Synthesizing ideas into original constructs
 • Formulating hypotheses about patterns
 • Checking hypotheses
 • Reviewing & finalizing hypotheses

KNOWLEDGE

 • Themes & Current Issues
 • Media Literacy (written and other media, such as videos, podcasts, etc. our students should be able to understand)
 • Lexis (lexical categories, but also relationships between words, such as synonyms, antonyms, homonyms, etc.)
 • Grammar (structures)
 • Elements of literature

SKILLS

Categorization based on the W.H.O.’s “Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools”

LIFE SKILLS

COLLABORATION & COMMUNICATION SKILLS

 • Understanding role within group
 • Negotiation
 • Voicing and supporting opinions with evidence
 • Reaching consensus

LEADERSHIP SKILLS

 • Team building & supporting
 • Taking initiative
 • Creative thinking
 • Problem identifying & solving
 • Decision making
 • Entrepreneurism

COGNITIVE & EMOTIONAL SKILLS

 • Intellectual curiosity (inquiry learning & love for discovery)
 • Critical thinking
 • Applying school-learned knowledge to real life situations
 • Coping with emotions
 • Coping with stress

FOUNDATIONAL LITERACIES

READING & WRITING SKILLS

 • Appreciating a variety of texts
 • Reading & Writing for different purposes
 • Identifying vocabulary in context
 • Summarizing
 • Paraphrasing
 • Writing effective topic sentences & thesis statements
 • Supporting claims with evidence
 • Research Skills:
  • Collecting, reviewing, interpreting & analyzing information 
  • Identifying primary and secondary sources
  • Evaluating sources

SPEAKING SKILLS

 • Using the right vocabulary across contexts
 • Delivering speeches:
  • Using appropriate register
  • Using body language, gestures, facial expressions & eye contact to convey message
 • Holding balanced group discussions with awareness of different roles

Co-designed by Pierce English Dept Faculty, May 2021