Ενιαίο βιωματικό πρόγραμμα για την αειφορία και την ευαισθητοποίηση

To ενιαίο βιωματικό πρόγραμμα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσφέρεται από την Α’ έως και την Στ’ τάξη. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα υλοποιείται 4 ώρες την εβδομάδα στην Α’ και Β’ τάξη, 5 ώρες την εβδομάδα στην Γ’ και Δ’ τάξη και 3 ώρες την εβδομάδα στην Ε’ και Στ’. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος πραγματοποιείται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οι χώροι που αξιοποιούνται είναι τα εργαστήρια makerspace, Fablab, ο λαχανόκηπος, οι τυπικές αλλά και οι υπαίθριες αίθουσες του Σχολείου καθώς και εξωτερικοί χώροι και εργαστήρια που τα παιδιά μας επισκέπτονται.

Κάθε τάξη εστιάζει στην υλοποίηση βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενοτήτων, ακολουθώντας και θέτοντας σε προτεραιότητα πάντα τις απορίες και τις αναζητήσεις των μαθητών/τριών που προκύπτουν από την ενεργό συμμετοχή τους.

Στόχος του ενιαίου σχεδιασμού είναι να εστιάσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ολοκληρωμένα κι όχι αποσπασματικά, όπως συνήθως συμβαίνει, σε ποικίλα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, να τα κατανοήσουν πρακτικά, αντιλαμβανόμενοι τη διαθεματική και διεπιστημονική τους διάσταση, και να συζητήσουν κριτικά τις υπάρχουσες αλλά και τις απαιτούμενες λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με στόχο να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται ως υπεύθυνοι πολίτες με περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητα στην καθημερινή τους ζωή.