Συνεργασίες

Αυτό το project είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας αφενός μεταξύ της “Μάθησης Πρωτοβουλίας ” και του BWSI,  αφετέρου μεταξύ της “Μάθησης Πρωτοβουλίας ” και του Pierce-ACG.

Το Beaver Works Summer Institute στο Lincoln Lab στο MIT είναι ένας χώρος όπου οι ιδέες ενθαρρύνονται και γίνονται πράξη. Ξεκίνησε το 2016 ως απάντηση σε μια πρόκληση – να καλύψει ένα κενό και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί τη νοοτροπία του MIT και να φέρει το πρόγραμμα σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών και τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης επιπέδου κολεγίου σε μαθητές γυμνασίου συνεργαζόμενο μαζί τους. Το miniRacecar είναι ένα από τα πολλά μαθήματα που δημιουργήθηκαν και προσφέρονται από το Beaver Works.

Η Μάθηση Πρωτοβουλία  είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από εθελοντές και έχει αποστολή να διευκολύνει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξαιρετικής ποιότητας σε όλους τους μαθητές στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάστασή τους ή το ακαδημαϊκό τους επίπεδο. Είναι μέλος του MIT JWEL που εισήγαγε τη Μάθηση στο BWSI. Η Μάθηση συνεργάζεται με το BWSI τα τελευταία 2 χρόνια για να προωθήσει, σε συνεργασία με το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, την πρόσβαση της Ελλάδας στο πρόγραμμα  του BWSI στην Ελλάδα