Συνεργασίες

Το εν λόγω εγχείρημα αποτελεί μια συνεργασία ανάμεσα στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, τη Μάθηση Πρωτοβουλία και Junior Achievement Greece.

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, παρέχει μια ολιστική εκπαίδευση με στόχο να  διαμορφώσει πνευματικά ανεξάρτητους, ηθικά υπεύθυνους, κοινωνικά εμπλεκόμενους πολίτες παγκοσμίως. Το «Non ministrari sed ministrare» («Να μην υπηρετούνται αλλά να υπηρετούν») καθορίζει τον θεσμικό χαρακτήρα και τη φιλοδοξία του σχολείου για τους μαθητές του]. Το Pierce προσφέρει δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στους μαθητές του Γυμνασίου, του Λυκείου και του International Baccalaureate Diploma Program. Αποτελεί τη μία από τις τρεις βαθμίδες του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, του αρχαιότερου και μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος, βασισμένου στο αμερικανικό μοντέλο εκπαίδευσης, στην Ευρώπη.

Μάθηση Πρωτοβουλία

Η Μάθηση Πρωτοβουλία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2019 από εθελοντές. Αποστολή του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξαιρετικής ποιότητας για όλους τους μαθητές στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την οικονομική ή ακαδημαϊκή τους κατάσταση. Μεταξύ άλλων, συνεργάζεται με την BWSI για να προωθήσει την πρόσβαση  Ελλήνων φοιτητών στο πρόγραμμά τους.

Junior Achievement

O Junior Achievement Greece είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2005 με την πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. O Junior Achievement Greece υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με στόχο να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στον χώρο της εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπνέουν, να ενθαρρύνουν και να προετοιμάζουν τους νέους να διαπρέπουν στους χώρους της διεθνούς οικονομίας, να τους υποστηρίζουν να δημιουργούν τις δικές τους θέσεις εργασίας αναπτύσσοντας τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας και τον οικονομικό εγγραματισμό, καθώς και να τους μυήσουν σε δραστηριότητες που προωθούν τη δια βίου μάθηση, τη θετική αλλαγή και, έτσι, να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες.