Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος του BWSI

Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα miniRACECAR του BWSI, υπό την καθοδήγηση ενός καθηγητή του σχολείου τους. Οι εγγραφές στο πρόγραμμα του BWSI, το οποίο πραγματοποιείται στα Αγγλικά και παρέχεται δωρεάν εξ’ αποστάσεως.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται από το BWSI και είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές/τριες μέσης εκπαίδευσης χωρίς ή με ελάχιστες γνώσεις σε θέματα Προγραμματισμού και Ρομποτικής. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο το BWSI παρέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατευθύνει τους/τις μαθητές/τριες να προγραμματίσουν και να συναρμολογήσουν ένα αγωνιστικό όχημα, το οποίο θα μπορεί να κινείται αυτόνομα σε μία αγωνιστική πίστα με συγκεκριμένα εμπόδια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με τη συναρμολόγηση ενός αγωνιστικού ρομποτικού οχήματος, αν αυτό είναι εφικτό, είτε μέσω της προσομοίωσης του λογισμικού του προγράμματος του BWSI. Ωστόσο, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τα αγωνιστικά ρομποτικά οχήματα που έχουν κατασκευάσει οι μαθητές.  

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους στους τομείς του Προγραμματισμού, της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Οι μαθητές/τριες θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Προγραμματισμός (Python)
  • Τεχνητή όραση (OpenCV)
  • Ρομποτική (Racecar)

Κύριος σκοπός είναι να παράσχουμε στους/στις μαθητές/τριες Γυμνασίου τη δυνατότητα να εργαστούν σε ομάδες, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, να αποκτήσουν γνώσεις με βιωματική μέθοδο, να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στους τομείς του Προγραμματισμού, της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας, ανεξάρτητα από προηγούμενη εμπειρία ή γνώσεις που ήδη διαθέτουν, και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητας και συν εργατικότητας.

Τεχνική υποστήριξη

Για τους καθηγητές που θα εγγραφούν με τις μαθητικές τους ομάδες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του BWSI και στον διαγωνισμό Racecar Challenge, μια ομάδα τεχνικής υποστήριξη η οποία συντονίζεται από τους διοργανωτές του διαγωνισμού Racecar Challenge, και ειναι σε επικοινωνία με το BWSI, είναι διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος στην ηλεκτρονικη διευθυνση [email protected].