Επικοινωνία

Γενικές πληροφορίες και πληροφορίες που αφορούν εγγραφές: [email protected].

Τεχνικές ερωτήσεις που αφορούν το μάθημα miniRacecar: [email protected]

Γενικές  πληροφορίες για το πρόγραμμα : [email protected]