Επικοινωνήστε μαζί μας

    • Ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το 3ο Racecar Challenge και την εγγραφή: racecar@acg.edu
    • Ερωτήσεις σχετικά με τεχνικά θέματα για το μάθημα miniRacecar (μετά την εγγραφή): supportracecar@mathisi.org.