Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Γενικές ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την εγγραφή: [email protected]
  • Τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα miniRacecar: [email protected]
  • Γενικές πληροφορίες για το συνολικό πρόγραμμα: [email protected]