Εγγραφές

Εγγραφές

Οι εγγραφές για το Python Core, το miniRacecar και το 3ο Racecar Challenge θα αρχίσουν στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 στο πεδίο εγγραφών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και θα ολοκληρωθούν στις 17 Οκτωβρίου 2023. Συνιστάται θερμά στους μαθητές να ξεκινήσουν την παρακολούθηση του MiniRacecar όσο πιο νωρίς μπορούν.

Οι εγγραφές απαιτούν 2 βήματα: ένα πρώτο βήμα, που θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτές που θα καθοδηγήσουν την ομάδα σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος και του διαγωνισμού (μεμονωμένοι μαθητές δεν μπορούν να εγγραφούν μόνοι τους) και ένα δεύτερο βήμα, για να εγγραφούν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στην πύλη του BWSI για το miniRacecar ή/και Python Core σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα τους παρέχουμε μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα.

 

Please read the information about processing of personal data here.
I hereby provide my consent for the processing of my child’s photos/videos by the Organizations in the context of the Panhellenic Robotics Competition Racecar Challenge and in the manner(s) indicated below: