Εγγραφές

Οι εγγραφές για το miniRacecar και το 2ο Πανελλήνιο Πρόκληση Racecar ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν στις 4 Νοεμβρίου 2022. Συνιστάται στους μαθητές να ξεκινήσουν την παρακολούθηση του MiniRacecar όσο πιο νωρίς μπορούν.

Οι εγγραφές απαιτούν 2 βήματα: ένα πρώτο βήμα, που θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτές που θα καθοδηγήσουν την ομάδα σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος και του διαγωνισμού (μεμονωμένοι μαθητές δεν μπορούν να εγγραφούν μόνοι τους) και ένα δεύτερο βήμα, για να εγγραφούν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στην πύλη του BWSI για το miniRacecar σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα τους παρέχουμε μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα.

Please read the information about processing of personal data here.
I hereby provide my consent for the processing of my child’s photos/videos by the Organizations in the context of the Panhellenic Robotics Competition Racecar Challenge and in the manner(s) indicated below: